BASINDAN YAZILAR
Emekli ikramiyesinde Anayasa’ya aykırı düzenleme / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Emekli ikramiyesinde Anayasa’ya aykırı düzenleme / Şükrü Kızılot

ANAYASA Mahkemesi kararlarına uyulmaması görüşü tartışılıp, şiddetle eleştirilirken Anayasa Mahkemesi kararına aykırı yasal bir düzenleme yapıldı.

16 Haziran’da Meclis’te kabul edilen bu düzenleme, 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp, “geriye dönük” olarak 1 Haziran 2010’dan itibaren yürürlüğe girdi.
OLAY NEYDİ?
- SSK (4/a) ya da Bağ-Kur’dan (4/b) emekli olmuş milyonlarca emekli arasında, yüzbinlerce kişinin, daha önce TC Emekli Sandığı’na (4/c) tabi hizmetleri vardı.
- Şu anda SSK’lı ya da Bağ-Kur’lu olan ve ileride emekliliğe hak kazanacak olanlar arasında da daha önce devlet memurluğu yapmış, yüzbinlerce kişi var.
- Bunlar, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olduklarında, TC Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştıkları süreler için (örneğin 10 yıllık memuriyet hizmetleri için), kendilerine “emekli ikramiyesi” ödenmiyordu. Emekliliğine 2-3 yıl kala memuriyetten istifa edip, 2-3 yıl SSK ya da Bağ-Kur’lu çalışanlar, Emekli Sandığı’ndan emekli olabiliyor ama ikramiye alamıyorlardı.
- Olay Anayasa Mahkemesi’ne intikal etti. Mahkeme “Olmaz böyle şey” dedi.
- Daha önce devlet memuru olarak, TC Emekli Sandığı’na tabi çalışan ancak emekli oldukları tarihte Emekli Sandığı’na tabi görevde bulunmayanlara emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan “Son defa TC Emekli Sandığı’na tabi görevlerden ayrılan ve...”
ibaresini, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti (5 Haziran 2009 Tarihli R. Gazete).
- İkramiye mağdurlarına (yani daha önce TC Emekli Sandığı’na tabi hizmeti bulunanlara), ikramiye ödenmesini engelleyen, hukuka aykırı durumun giderilmesi için yasal bir düzenleme yapılması için de 5 Haziran 2010’a kadar, bir yıllık süre tanındı.
- Bu arada dava açanlar da Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine, ikramiyelerini almaya hak kazandılar. Davalar bunların lehine sonuçlandı ve sonuçlanıyor..
NE YAPILDI?
Görüldüğü gibi, olay son derece açık ve net.
- Anayasa Mahkemesi diyor ki; SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan bir kişinin, daha önce TC Emekli Sandığı’na tabi memuriyet hizmeti varsa, memuriyette geçen süreleri için bunlara (veya varislerine), emekli ikramiyesi ödenmesi gerekir. 5 Haziran 2010 tarihine kadar, bu yönde yasal bir düzenleme yapınız.
- Yasal düzenleme yapıldı ama Anayasa Mahkemesi kararı ile hiç ilgisi yok.
- Yeni bir yasal düzenleme yapıldı yapılmasına ama.. iptal edilen eski uygulama yeniden getirildi!..
- İptal edilen yasa hükmü ile yeni yasa hükmü arasındaki tek fark, yasanın yeri ile ilgili..
- İptal edilen ibare, “Hizmetlerin birleştirilmesi” ile ilgili 2829 sayılı yasada yer alırken, yeni düzenleme 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu’nun, “emekli ikramiyesi” ile ilgili 89. maddesinde yer alıyor. Tek fark bu!
- Yeni düzenlemede de “Arkadaş, daha önce 10 yıl ya da 20 yıl memuriyet yapmış olsan bile, son çalıştığın kurum TC Emekli Sandığı’na tabi olmadığı sürece, sana SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olurken, 1 TL bile emekli ikramiyesi yok” diyor.
NE OLACAK?
Ne olacağı belli.
Anayasa Mahkemesi’ne yeni düzenlemenin de iptali için dava açılacak;
“Siz devlet memuriyetinde geçen süre için emekli ikramiyesi ödenebileceği yönünde iptal kararı verdiniz ama yeni düzenlemede de kararınıza uyulmadı. Bunu da iptal eder misiniz?”
denilecek.
İptal davasını da ana muhalefet partisi veya en az 110 imzalı dilekçe ile milletvekilleri açacak. Bu arada, olay mağduru vatandaş da mahkemeye “Anayasa’ya aykırılık” iddiasıyla dava açıp, olayın Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını isteyebilir.

Emsal kira bedeline Anayasa Mankemesi onayı

BEDELSİZ olarak başkalarının (dayı, amca, teyze, hala, kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader, amca oğlu, teyze oğlu ya da tanıdık ve arkadaşların) kullanımına bırakılan gayrimenkuller için emsal kira bedeli yani emlak vergisi değerinin yüzde 5’i kadar kira bedeli bildirilmesi gerektiğine dair düzenlemenin iptaline dair başvuru Anayasa Mahkemesi’nin 22 Haziran 2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1.4.2010 tarih ve E.2008/110, K.2010/55 sayılı kararıyla reddedildi.
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile bu konudaki yasa hükmü Anayasa’ya aykırı bulunmadı ve söz konusu uygulama bir anlamda onaylanmış oldu.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 23.06.2010)

GÜNDEM