BASINDAN YAZILAR
Çırak ve Stajyerler İçin SGK'ya Ödenecek Primler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çırak ve Stajyerler İçin SGK'ya Ödenecek Primler / Şevket Tezel

Soru: İşletme bünyesinde 3308 sayılı Yasa kapsamında çırak olarak çalışmakta olan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığı primi dışında hastalık primi de yatırmak mümkün mü? Yatırılabiliyorsa nasıl yapılmalı? Şengül KUBAT

Cevap: İçine girdiğimiz yaz mevsiminde işyerlerinin dönemsel olarak önemli konularından biri de stajyer öğrencilerin durumudur. Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücretler aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veyahut kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında MEB tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile ve yaşına uygun (16 yaşını doldurmuşlar için 729 TL, doldurmamışlar için 621 TL) asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı olmamak üzere tespit ediliyor ve her türlü vergiden muaf olarak ödenmesi gerekiyor. Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere 5510 sayılı Kanunun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile birlikte hastalık sigortaları hükümlerinin de zaten uygulanması gerekiyor. Buna karşın meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası (Hastalık sigortası yok) uygulanması gerekiyor. Sigorta primleri bunların yaşına uygun asgari ücretin yarısı üzerinden MEB ödeneğiyle karşılanıyor. Çırak ve stajyerlerin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu en az yüzde 10 meslekte kazanma gücü kaybına uğramaları halinde sürekli işgöremezlik geliri bağlanabiliyor ve bu gelirler ölüm halinde eş, çocuk ve ana- babaya da kalabiliyor. Fakat uzun vadeli (malûllük yaşlılık ve ölüm) sigorta kollarından prim yatırılmayan çıraklık ve stajyerlik dönemleri emeklilik hesaplamalarında geçerlilik kazanmıyor.

YARIN: Yurtdışı Borçlanmasında Yanlışlık Nerede Yapılıyor?

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 23.06.2010)

GÜNDEM