BASINDAN YAZILAR
Vergideki değişiklikler ne getirip ne götürüyor / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Vergideki değişiklikler ne getirip ne götürüyor / Şükrü Kızılot

BİR süredir beklenen ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan Yasa Tasarısı ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

ÜCRETLİLERE AYRI TARİFE

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, “Ücretliler için ayrı bir vergi tarifesi” belirleniyor.

BANKALARA KUR FARKI UYGULAMASI

Öteden beri süregelen yasa ve uygulamaya göre, bankalar ve diğer şirketler; dönem sonlarında yaptıkları değerlemelerde, kurdaki gerilemeyi “gider”, artışı ise “gelir” olarak kaydediyorlardı.

Yeni düzenlemede, kur farkından doğan farkların “gelir” ya da “gider” kaydedilmesi uygulamasına son veriliyor.

Diğer anonim şirketler ve limited şirketler ile işletmeler, kur farklarını değerlemeye devam edecekler.

BORÇ PARAYA KDV GELİYOR

Ticari işlemler gereği yapılan borç verme işlemleri, finansman hizmeti kapsamında KDV’ye tabi tutulacak.

Buna göre bir şirketin başka şirkete ya da ortağına veya gerçek kişilere verdiği borç paralar, yüzde 18 KDV’ye tabi olacak. Ayrıca Banka Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabi olmayacak.

Ödünç para verme işlemi ana faaliyet konusu olanlarda ise KDV yerine BSMV uygulanacak.

HAZİNE BONOSU VE TAHVİL FAİZİ SIFIR

Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, yerli ve yabancı arasındaki stopaj (vergi kesintisi) ayrımına son veriliyor. Buna göre; Hazine bonosu, devlet tahvili yatırım fonu ve ortaklıklarından elde edilen gelirlerde yabancılarda olduğu gibi, yerli yatırımcılarda da stopaj oranı sıfıra indiriliyor.

Daha önce yapılan stopajlar ise iade edilmeyecek.

MALİYE’DEN GÖRÜŞ ALMAK PARAYLA

Şirketler, şahıslar ve diğer kurumlar, Maliye’den vergi kanunlarının uygulaması ile ilgili olarak, tereddüte düştükleri bir konuda, görüş isterken, para ödeyecekler.

Tarife şöyle:
· Sermaye şirketleri (Anonim ve limited şirketler): 2 bin TL
· Dar mükellef sermaye şirketleri ve gelir vergisi mükellefleri: 1500 TL
· Sermaye şirketleri dışındaki birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı (doktor, avukat, mimar vs.): 1000 TL
· İkinci sınıf tüccarlar (konfeksiyoncu, mobilyacı, lokanta vs.): 200 TL

Konuları daha karmaşık olmasına rağmen, dar mükelleflere “ayrıcalık” sağlanıp, onlardan 500 TL daha az para alınıyor.

MALİYE’NİN DEDİĞİNİ YAPANA FAİZ YOK

Maliye’den görüş alıp, ona göre hareket edenden, aksine bir uygulama yapıldığında “vergi cezası” alınmıyor ancak “gecikme faizi” isteniyordu.

Yeni düzenlemede, gecikme faizi istenilmesinden de vazgeçiliyor.

HERKES MUTLAKA İNCELENECEK

Öteden beri süregelen uygulama sonuçlarına göre; vergi mükelleflerinin her yıl yüzde 1-2’si ancak incelenebiliyordu.

Yeni düzenlemede, şirketlerin ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, mutlaka vergi incelemesine tabi tutulması öngörülüyor.

Buna göre, mükellefler büyüklüklerine göre üç gruba ayrılacak.
· Birinci gruptakiler: Üç yılda en az bir kez
· İkinci gruptakiler: Altı yılda en az bir kez
· Üçüncü gruptakiler: Dokuz yılda en az bir kez

Vergi incelemesine tabi tutulacak.

İkinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek kazancı elde edenler için böyle bir zorunluluk yok.

YATIRIMCIYA İNDİRİM SINIRLAMASI

Anayasa Mahkemesi’nin iptali doğrultusunda, “Yatırım İndirimi” yeniden düzenleniyor.

Yeni düzenlemede, indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından, yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanıyor. Ancak vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın, ilgili yıl kazancının yüzde 25’ini aşamayacağı hükme bağlanıyor.

Yüzde 25’lik sınırlama, Anayasa Mahkemesi Kararı’na uygun bir düzenleme olmadığı için, yeni bir iptale konu olabilir.
 

KANUN TASARISININ TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 27.05.2010)

GÜNDEM