BASINDAN YAZILAR
İşyerimiz Devredilirse Sözleşme ve Tazminatımız Ne Olacak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İşyerimiz Devredilirse Sözleşme ve Tazminatımız Ne Olacak? / Şevket Tezel

Soru: 2007 Mart ayından beri çalıştığım şirket sahibi şu anda çalıştığımız işyerini satarak devretmesi söz konusu. Devir halinde bizlere çıkış verilip tazminat ödenmesi gerekmiyor mu? Diğer firma bizleri işe almadığı takdirde mi tazminat ödemesi yapacak? Yoksa şu an çalıştığımız işveren SSK çıkışımızı yaptığı anda bizlere tazminat ödemekle yükümlü müdür? Son brüt ücretimiz 2 bin 340 TL olduğuna göre ne kadar tazminat alabilirim? Erol POYRAZ

Cevap: İşyerinizin hukukî bir işleme dayalı olarak diğer bir işveren devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Şirketin tüzel kişiliğinin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin devrinden dolayı feshedemez ve devir sizlerin yönünden de fesih için haklı sebep oluşturmaz. Kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ve her çalışma yılı başına para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan bir aylık maddi hakların toplamı tutarında ödenmesi gerekmesine karşın memur aylık ve taban aylık katsayılarına bağlı bir üst sınırı bulunuyor. Bu üst sınır da şu an için 2 bin 427 TL düzeyindedir.


Soru: 01.01.1956 doğ. 1992’deki sigorta başlangıcımda prim gözükmüyor. İlk primli çalışmam 01.12.1994’ten itibaren 731 günlük SSK’lı çalışmamdır. 11.12.1996 tarihi itibariyle E.S. iştirakçisi olarak devam ettiğime göre ne zaman emekli olabilirim? Pınar ŞENTÜRK

Cevap: SSK’lı süreleriniz de dahil olmak üzere 23.05.2002’deki hizmet durumunuza göre E.S.’dan emeklilik bakımından tabi bulunduğunuz 51 yaşını doldurmuşsunuz. 20 yılı dolduracağınız 15.12.2014’den itibaren E.S.’dan emekli olabilirsiniz.


Soru: 1957 doğ. 22.03.1985’te başladığım SSK sigortalılığında Ekim 2008’e kadar toplam 3 bin 89 gün prime ulaştığıma ve Ekim 2008’den itibaren isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödediğime göre ne zaman emekli olabilirim? Rukiye TÜRKMEN

Cevap: 01.10.2008’den itibaren isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödemiş olsanız bile toplamda 3 bin 600 günü sağlamış bulunduğunuzdan artık prim ödemeyi kesebilir ve 56 yaşını dolduracağınız 2013’te emekli olabilirsiniz.


YARIN: Yanlış Aylık Bağlamada Yeniden Talep Şartı Yok

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 24.05.2010)

GÜNDEM