BASINDAN YAZILAR
Babanız askerliğini borçlanıp 49 yaşını doldurmalı / Ekrem Sarısu - MuhasebeTR

Babanız askerliğini borçlanıp 49 yaşını doldurmalı / Ekrem Sarısu

Soru: Babam 1 Ocak 1963 doğumlu. 1 Şubat 1988’de Bağ-Kur sigortalısı oldu. 20 ay olan askerliğini borçlanırsa ne zaman emekli olabilir? Fatih OKUMUŞ

Cevap: Babanızın askerlik yaptığı tarihi belirtmemişsiniz. Sorunuzu, askerliğini sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığı varsayımına göre cevaplandırıyoruz.
Babanız askerliğini borçlanırsa emekli olmak için, 25 tam yıl prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olur. 1 Haziran 2011’e kadar faaliyetine devam ederek prim ödemesini 25 tam yıla tamamlaması şartıyla, 49 yaşını dolduracağı 1 Ocak 2012’de emekli olabilir.

Askerliğinizin 400 gününü borçlanarak bir yıl erken emekli olabilirsiniz

Soru: 17 Mayıs 1965 doğumluyum. 1 Ocak 1988’de SSK’lı oldum. Şu anda 4625 gün prim ödemem var. Askerlik borçlanmasını yaparsam, emeklilik yaşım geri çekilir mi? Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanmasını ödemezsem hangi tarihte emekli olurum? Cemal ÇAKAR

Cevap: Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 750 gün daha prim ödeyerek, 4625 gün olan prim ödemenizi 5375 güne tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 17 Mayıs 2015’te emekli olabilirsiniz.
Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerliğin borçlanılması, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan askerlik süresi kadar geri götürüyor. Şayet askerliğinizi sigorta başlangıç tarihiniz olan 1 Ocak 1988’den önce yapmışsanız, askerlik sürenizin 400 gününü borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 400 gün geri gider ve emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz.
Borçlanmadan sonra 275 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 5300 güne tamamlamanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 17 Mayıs 2014’te emekli olabilirsiniz.


İrtifak hakkı tesisinde ödenen bedel üstünden yüzde 16.5 tapu harcı ödenir

Soru: Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesisinde tapu harcı ödenmesi gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi bedel üstünden, hangi oranda ödenecek? SALİM

Cevap: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yapılan kat irtifakları hariç, gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesisi tapu harcına tabidir. Tapu harcı, irtifak hakkı tesisi için ödenen bedel üstünden hesaplanmaktadır. Ancak, üstünden harç hesaplanacak bedel, gayrimenkulün emlak vergi değerinin iki katından çok olamıyor. Tapu harcının oranı binde 16.5’tir. Ödenen bedel üstünden binde 16.5 oranında ödeniyor.


Sağlık ve ilk yardım kursunda KDV yüzde 18’dir

Soru: Sağlık hizmeti vermekte olan bir limitet şirket, öğretmen ve doktor çalışanları ile işyerlerine sağlık ve ilk yardım kursu veriyor. Buradaki hizmetin Katma Değer Vergisi (KDV) eğitim kursları, bazı sağlık hizmetleri ve cihazlarda olduğu gibi yüzde 8 olabilir mi? Verdiğimiz hizmet, eğitim ve sağlık hizmeti olarak nitelenerek yüzde 8 oranında KDV’ye tabi tutulabilir mi? MEHMET

Cevap: Sağlık ve ilk yardım kursu hizmetleri, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 2 sayılı listenin (B) bölümünün 15’inci sırasındaki ‘eğitim hizmetleri’ kapsamına girmediğinden ayrıca aynı sıranın 21’inci bendinde ‘koruyucu sağlık hizmetleri’ kapsamında da nitelenemeyeceğinden, yüzde 8 KDV’ye tabi tutulması mümkün değil. Şirketinizin vermekte olduğu sağlık ve ilk yardım kursuna ilişkin hizmet teslimleri yüzde 18 oranında KDV’ye tabi bulunuyor.


İade alacağınız prim masrafınızı karşılamaz

Soru: 1951 doğumluyum. 1965’ten beri SSK’lıyım. İki sicil numaram var. Primlerim ne kadar ödendi bilmiyorum. Ama çok az olduğunu biliyorum. Yıllardır da SSK’lı değilim. Emekli olma şansım var mı? Emekli olmayacaksam kesilen primlerimi geri alma şansım olur mu? Koray PALAS

Cevap: İlk sigorta numarası size ait değil. Diğerinde de 1094 gün prim ödemeniz görünüyor. 8 Eylül 1999 itibarıyla 23 yıldan fazla süredir sigortalı olduğunuzdan, emekli olmak için eski yasaya tabisiniz. Eski yasaya göre emekli olmak için en az 3600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. 1260 günü sigortalı bir işte çalışarak olmak şartıyla (kalan 1300 günü isteğe bağlı ödeyebilirsiniz) 2506 gün daha prim ödeyerek, 1094 gün olan prim ödemenizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, yaş şartını doldurduğu halde, prim ödemesi yeterli olmadığından, emekli olamayanlara talepleri halinde ödedikleri primler iade edilmektedir. Süre ve yaş şartını sağladığınız halde, emekli aylığı bağlanacak kadar prim ödemeniz olmadığından talep etmeniz halinde ödediğiniz primler ‘toptan ödeme’ adı altında iade edilir.
Ancak ödenen primlere 1 Ekim 2008’e kadar faiz uygulanmadığından (bu tarihten itibaren güncelleme katsayısı oranında artırılıyor), iade edilecek prim, yapacağınız masraflarınızı dahi karşılamaz.


Eski yasaya göre 3600 gün, 55 yaş şartına tabisiniz

Soru: Doğum tarihim 31 Ekim 1959, SSK başlangıç tarihim 24 Temmuz 1976’dır. 2130 gün prim ödemem var. 1986’da 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Ayhan BULUÇ

Cevap: 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla, 23 yıldan fazla sigortalılık süreniz olduğundan, bu tarihte yürürlüğe konan ve emekli olmayı zorlaştıran 4447 sayılı yasaya tabi olmadan, eski yasa şartlarıyla emekli olacaksınız. Eski yasaya göre iki şekilde emekli olmanız mümkün: 1) 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme şartlarına tabi olarak.
Bu seçenekte, askerlik sürenizi borçlandıktan sonra, sigortalı bir işte çalışarak 2330 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 5000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 2) 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olarak, 1470 gün daha prim ödeyerek, 2130 gün olan prim ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızı dolduracağınız 31 Ekim 2014’te emekli olabilirsiniz. Bu seçenekte, askerlik sürenizi borçlanırsanız, sigortalı çalışarak 930 gün prim ödersiniz.

(Kaynak: Posta Gazetesi | 22.04.2010)

GÜNDEM