BASINDAN YAZILAR
Belli süre elde tutulduktan sonra satılan daireden sağlanan kazanç vergiye tabi değil / Ekrem Sarısu - MuhasebeTR

Belli süre elde tutulduktan sonra satılan daireden sağlanan kazanç vergiye tabi değil / Ekrem Sarısu

Soru: 2004’te aldığımız daireyi satıp, yerine hem daha büyük hem de işyerimize daha yakın olan bir daireyi alacağız. Daireyi aldığımız tarihte arsa payından tapu almışız. Tapuda alış değeri 14 bin lira görünüyor. Şimdiyse dairenin satış değerinden işlem yapılıyormuş. Daire 210 bin liraya satılacak. Aradaki farktan vergi ödenmesi gerekiyor mu? Vergi ödememek için izlememiz gereken yol nedir? S.GÜLER

Cevap:
Tapuda alış değeri 14 bin lira olan dairenizin satış değerinin tapuda 210 bin lira görünmesinde endişelenmekte haklısınız. Çünkü, gayrimenkul satışından sağlanan kazanç, değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi’ne tabi bulunuyor.
Ancak, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl (1 Ocak 2007’den önce iktisap edilenlerde 4 yıl) süre ile elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç, Gelir Vergisi’nden müstesna tutulmuş bulunuyor.
2004’te satın aldığınız daireyi 4 yıl elde tuttuktan sonra satacağınızdan, daireden elde edeceğiniz kazancın tutarı ne olursa olsun, Gelir Vergisi ödemeyeceksiniz. Şayet 4 yıl elde tutmadan aynı şartlarda satmış olsaydınız elde ettiğiniz kazanç üstünden Gelir Vergisi ödemeniz gerekecekti.

Askerliğiniz başlangıçtan önceyse 49 yaşını doldurup emekli olabilirsiniz
Soru: 15 Mart 1963 doğumluyum. 1 Mart 1988’de SSK’lı oldum. 20 aylık askerliğimi borçlanarak bedelini ödedim. Kaç yaşında emekli olabilirim? Adem ÇEÇEN

Cevap:
Askerlik yaptığınız tarihleri belirtmemişsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmışsanız, askerlik borçlanması başlangıç tarihinizi 20 ay geri götürerek 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor.
5300 gün prim ödemiş olmak şartıyla 49 yaşınızı dolduracağınız 15 Mart 2012’de emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yapmışsanız, 25 yıl sigorta süresi, 5375 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabi olarak, 15 Mart 2013’te emekli olabilirsiniz.

Malulen emeklilik için en az 1800 gün prim ödemelisiniz
Soru: Eşim 1946 doğumlu. 2002’de sigortalı işe girdi. 2008’e kadar sigortalı çalıştı. Fakat sigortası tam yatırılmamış. SSK’sını topladığımızda 920 gün prim ödemesi çıktı. Şimdi hasta. Yüzde 90 çalışamayacak durumda. Malulen emekli olabilir mi? 1967 yılında askerlik yapmıştır. Adla SEÇKİN

Cevap:
Malulen emekli olmak için 10 yıllık sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve yüzde 60 işgücü kaybı aranmaktadır. Sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlarda sigortalılık süresi şartı aranmıyor. Maalesef eşiniz aranan şartları sağlayamadığından malulen emekli olamaz.

Ekim 2008’den önce memur olanlar askerlik borçlanmasını eski kanuna göre yapacak
Soru: 18 Ekim 1965 doğumluyum. 25 Ocak 1988’de Emekli Sandığı’na tabi bir kurumda işe başladım. Askerliğimi işe girmeden erbaş olarak 18 ay yaptım. Askerliğimi borçlanmak istediğimde 8000 lira ödeyeceğim söylendi.
Miktarın daha önceki makul seviyelere inmesi için yasal olarak kanuni haklarımı kullanmak istiyorum. Önceki yasa ile şimdiki 5510 sayılı yasa arasındaki uygulamalar konusunda bilgim bulunmamaktadır. Bu konudaki uygulamanın makul seviyelere çekilmesi için gerekçe hazırlamakta güçlük çekiyorum. Hüseyin ER

Cevap:
Memurların askerlik sürelerinin borçlanması çok cüzi rakamlarla yapılmaktayken, 2003 yılında 4839 sayılı Kanun’la 5434 sayılı Kanun’un Ek 31’inci maddesine eklenen “Emekli Sandığı’na yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibarıyla tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir.
Bu hüküm, bu kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır” hükmü ile bu tarihten sonra yapılacak borçlanma başvuruları için borçlanma hesabı değiştirilmiş ve borçlanma tutarı artırılmıştır. Her ne kadar 5510 sayılı yasa ile 5434 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmışsa da 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinde yer alan; “Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır” hükmü gereğince, borçlanma işlemleriniz 5434 sayılı Kanun’un yukarıda belirttiğimiz hükümlerine göre yapılacaktır.
Askerliğinizi 18 ay yaptığınıza göre, lise mezunu olduğunuz varsayılarak, 5434 sayılı Kanun’a göre, 2010 yılı Ocak ayından sonra borçlanma başvurusu yaptığınız da düşünülerek bir aylık borçlanma tutarınız 364.20 TL, 18 aylık borç tutarınız ise 6.555.55 TL olacaktır. Şayet bu arada 4 yıllık üniversiteyi bitirmiş iseniz, aylık borçlanma tutarınız 365.85 TL on sekiz aylık borç tutarınız ise 6.585.26 TL olarak hesaplanacaktır.

Tek dairesinden kira geliri elde eden emekli Emlak Vergisi öder
Soru: Emekliyim. 120 metrekare evim kirada. Aldığım kiranın Gelir Vergisi’ni ödüyorum. Aylık 400 lira kira alıyorum. Emlak Vergisi ödemem gerekiyor mu? İzmir Bornova’da Emlak Vergisi ne kadar? Barış GÜLMEZ/İzmir

Cevap:
Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek dairesi olan ve emekli aylığından başka geliri olmayan emeklilerin Emlak Vergisi oranı Bakanlar Kurulu’nca sıfıra indirildiğinden, Emlak Vergisi ödemiyorlar.
Evinizi kiraya verdiğinizden kira geliri elde ediyorsunuz. Kira geliri elde ettiğiniz için sıfır oranlı Emlak Vergisi uygulamasından yararlanamazsınız. Tek daireniz için Emlak Vergisi ödemek zorundasınız.

2012’de emeklisiniz
Soru: 1964 doğumluyum. 11 Ağustos 1986’da ilk kez sigortalı oldum. 1984’te askerliğimi yaptım. 18 ay olan borçlanmasını yatırdım. Ne zaman emekli olabilirim? Dilek PANDADUZ

Cevap:
Sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız askerlik sürenizi borçlanmanız, başlangıç tarihinizi 18 ay geri götürerek emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. 5225 gün prim ödemiş olmak şartıyla 2012’de 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

 

(Kaynak: Posta Gazetesi | 07.04.2010)

GÜNDEM