EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Ana, baba, eş veya çocuktan mal bağışlanan, Veraset Vergisi'ni yarı oranda öder / Ekrem Sarısu | Muhasebe TR

Ana, baba, eş veya çocuktan mal bağışlanan, Veraset Vergisi'ni yarı oranda öder / Ekrem Sarısu

Soru: Annem 72 yaşında. 1 yıl önce intifa hakkı kendinde kalmak üzere dairesini kardeşime ve diğer kardeşimin (hayatta) oğlu olan torununa bağışladı. 1) Burada İntikal Vergisi’ni geç beyan etmenin sadece usulsüzlük cezası mı var? Yoksa vergi cezası da doğar mı? 2) Kardeşim anladığım kadarıyla kanun gereği öngörülen İntikal Vergisi oranlarının yarısı üzerinden vergiyi ödeyebiliyor. Ancak torun bu haktan yararlanamıyor. Bu konuda görüşünüzü rica ederim. Mehmet SENCERCİLER
Cevap: 1) Annenizin gayrimenkulünün kuru mülkiyetini bağışladığı kardeşinizin ve kardeşinizin oğlunun, tapu tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi vermesi gerekiyordu. Veraset ve İntikal Vergisi’nde vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için, idarenin yazı tebliğ ederek 15 gün içinde beyana davet etmesine rağmen, mükellefin verilen 15 günlük süre içinde beyanname vermemesi gerekiyor. İdarece beyana davet yazısı tebliğ edilmediğinden, kardeşiniz ve kardeşinizin oğlu Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi verdiğinde, vergi ziyaı cezası kesilmez. Gecikme faizi hesaplanmaz. Ancak geç beyandan dolayı 14 TL usulsüzlük cezası kesilir. Bir dilekçeyle indirim talebi edildiğinde ise 4.67 TL kaldırılır ve 9.33 TL ödenir. 2) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız mal intikal ettiğinde, Veraset ve İntikal vergisi yarı oranda uygulanmaktadır. Kardeşinize veraset intikal vergisi yarı oranda uygulanırken, kardeşinizin oğluna tam oran uygulanacaktır. Örneğin değeri 160.000 TL’ye kadar olan ivazsız (karşılıksız) mal intikallerine uygulanacak Veraset Vergisi oranı yüzde 10’dur. Bağışlanan malın değerinin (her hisseye isabet eden) 160.000 TL’den az olduğunu varsaydığımızda kardeşinizin çocuğu yüzde 10 Veraset ve İntikal vergisi öderken, kardeşiniz yüzde 5 vergi ödeyecektir.

Bağ-Kur’dan çıkmak için vergi kaydınızı kapatmalısınız

Soru: Şu an hem SSK’lı, hem de Bağ-Kur’luyum. Bağ-Kur’a 7 yıllık prim borcum var. Bağ-Kur’dan karne dahi çıkartmadım. Primlerini de istemiyorum. Bu borç silinir mi? Veya ne yapmam gerekiyor? Kader MERGEN
Cevap: Sosyal güvenlik sistemimizde teklik ilkesi geçerli. Aynı süre için hem SSK’lı , hem Bağ-Kur’lu olamazsınız. Vergi mükellefi olarak kendi nam ve hesabınıza bağımsız çalıştığınız sürece, Bağ-Kur’lu olmanız gerekir. Vergi kaydınızı kapatıp, faaliyetinize son vermediğiniz sürece Bağ-Kur sigortasından kurtulamazsınız. 30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla 5 yıldan (60 aydan) fazla prim borcu olanların prim borçları silindi. Ancak, 1 Mayıs 2008 tarihinden bugüne kadar prim borçları silinmedi. 30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla 5 yıldan fazla prim borcunuz varsa, son prim ödediğiniz tarihten 30 Nisan 2008’e kadar olan prim borçlarınız silinmiştir. 1 Mayıs 2008’den bugüne kadar olan prim borçlarını ödemeniz gerekiyor.

Memuriyete geçince kıdem tazminatında kaybınız olur

Soru: Kızılay Tekirdağ Dr. Şadan Ural Tıp Merkezi’nde, 22 yıldır kimyager olarak biyokimya tahlil laboratuar sorumlusu olarak çalışmaktayım. ‘Tam gün yasası’ ile Kızılay Tıp Merkezleri Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. Şimdiye kadar SSK’lı olarak çalıştık. Devir olunca memur kadrosuna geçeceğiz. Şu an emekli olma hakkını elde etmiş durumdayım. Yaşım ve yılım doldu, devlete geçip birkaç yıl çalışıp emekli olsam, alacağım tazminatın, emekli olsam şu an alacağım tazminata göre çok az olacağı söylendi. Memuriyete geçmede çok kararsızım. Şu an emekli olmak mı daha avantajlı? Devlet memuru olunca hak edeceğim tazminatta çok kayıp olur mu? Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Y.Nuray KOCABURAK
Cevap: Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak adlandırılan 5497 sayılı Kanun ile Kızılay’a ait hastane ve tıp merkezlerinin Kızılay ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokol kapsamında, Sağlık Bakanlığı’na devri öngörüldü. Söz konusu yerlerde çalışırken bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur statüsüne geçirilenlere, iş mevzuatına göre Sağlık Bakanlığı veya Kızılay tarafından kıdem tazminatı verilmeyecek ve kullanmamış oldukları yıllık ücretli izin sürelerinin ücreti ödenmeyecektir. Sağlık Bakanlığı’na devir tarihi itibarıyla Kızılay’da geçen ve kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet süreleri Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır (geçiş sırasında kıdem tazminatı ödenmeyecek).

Memur kadrosuna geçerseniz, emekli olduğunuzda kıdem tazminatı alma hakkınızın bulunduğu süreler içinde, emekli ikramiyesi ödenecektir. Bu da hak ettiğiniz kıdem tazminatında kaybınız olacağı anlamına geliyor. Çünkü memurların emekli ikramiyesi hesabına esas olan 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli memur maaş katsayısına göre, 1’inci derecenin, 4’üncü kademesinde bulunan ve 3600 ek gösterge ile 25 yıl hizmeti olan bir doktora emekliliği halinde 44.823.87 TL emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor. Aynı süre (25 yıl) Kızılay’da çalışan ve son aldığı aylık brüt maaşı 2.500 TL olan bir doktor bugün için, 60.676.- TL kıdem tazminatı almaktadır (kıdem tazminatı tavanı olan 2.427.04 TLx25). Bu örnekten de açıkça anlaşılacağı üzere, memur kadrosuna geçtiğinizde sorunuzda da belirttiğiniz gibi kıdem tazminatı açısından kaybınız olur.

Engelli hakkıyla 18 yıllık süreyi doldurmanız gerekli

Soru: 28 Mart 1998 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Toplam prim ödeme gün sayım 4302 gündür. 4 Mayıs 2006’da hastaneden yüzde 40 rapor aldım. Vergiden muafım. Ne zaman emekli olabilirim? Ecevit SARI
Cevap: 6 Ağustos 2003 tarihi itibarıyla, sizin gibi 3 yıldan fazla, 6 yıldan az süredir sigortalı olan, vergi indirim hakkı almış 3’üncü derece engelliler, emekli olmak için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün prim ödeme şartlarına tabi bulunuyor. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile, 18 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 4 Mayıs 2016’da emekli olabilirsiniz.

48 yaşı doldurmalısınız

Soru: 1 Haziran 1964 doğumluyum. 1981-1983 arasında SSK’lı olarak 195 günlük hizmetim var. SSK girişim 1981. 1984-1985’te 18 ay askerliğimi yaptım. 24 Şubat 1987’de memur olarak TRT’de işe girdim. Askerlik borçlanmamı yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Cengiz BABATLI
Cevap: Memuriyet başlangıcınızdan önce yaptığınız askerlik sürenizi borçlanmanız, fiili hizmet sürenizi askerlik süreniz kadar artırarak emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 48 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Fiili hizmet süresi şartını yerine getirdiğinizden, 48 yaşınızı dolduracağınız 1 Haziran 2012 tarihinde emekli olabilirsiniz.

(Posta Gazetesi | 31.03.2010)

GÜNDEM