BASINDAN YAZILAR
Üniversiteli gençlerin otomobilleri / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Üniversiteli gençlerin otomobilleri / Şükrü Kızılot

ÜNİVERSİTELERE bağlı fakülte ve yüksek okulların otoparkına dikkat ediyor musunuz?

Çoğunda neredeyse araç park edecek yer yok.
Peki... Öğrenciler otomobili nasıl alıyorlar?
Tahmin ettiğiniz gibi...
Babası, annesi ya da dedesi alıyor.

İNCE BİR NOKTA

Üniversitede okuyan gencin, genellikle bir işi veya geliri yoktur.
Otomobilin ya da cipin parasını babası, annesi veya dedesi öder.
İşte burada “ince bir nokta” var.
Çocuğa ya da toruna alınıp hediye edilen otomobil veya cipler “veraset ve intikal vergisi”ne tabi!...
Üniversiteli gencin, otomobilin alındığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar “veraset ve intikal vergisi beyannamesi” vermesi ve tahakkuk eden vergiyi de her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödemesi gerekiyor.

ZAMANAŞIMI YOK GİBİ

Vergide “zamanaşımı” süresi 5 yıl.
Ancak bu olayda, zamanaşımı süresi 5 yıldan fazla olabiliyor.
Zaman aşımı süresi, otomobil alınması olayının, vergi dairesince tespit edildiği tarihte başlıyor.
Böyle olunca da zamanaşımı süresi 5 yıldan fazla, örneğin 10-12 yıl bile olabiliyor.

VERGİNİN ORANI

Üniversitede okuyan ya da okumayan çocuğa alınan otomobil veya cipin 2010 yılı vergi tarifesi tabloda gösterilmiştir. Vergi hesaplanırken, 2 bin 535 TL istisna düşülüyor.
Bu arada ilginç bir uygulama daha var.
Üniversiteli gence otomobili; anne-baba (varsa eşi) dışında bir başkası alıp hediye ederse, vergisi yüzde 100 artıyor.

ŞİRKETE KAYIT

Bazı babalar da çocuğuna verdiği otomobil veya cipi, şirket adına alıyorlar. Parasını şirket ödüyor. Otomobilin yakıt, bakım-onarım, kasko ve motorlu taşıtlar vergisini de şirket ödüyor. Amortisman, yakıt ve bakım-onarım gibi giderleri de şirket defterine masraf yazıyor.
Üniversiteli genç de ruhsatı şirket adına olan otomobil ve cipe biniyor.
Özet olarak, üniversiteli gençlerin bindiği otomobil ve ciplerde, vergi yasaları ve uygulaması yönünden ciddi sorunlar var.
Eşler sevinmesin, benzer sorunlar (özellikle çalışmayan) eşlere alınan otomobiller için de geçerli...

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 29.03.2010)

GÜNDEM