BASINDAN YAZILAR
Emekli aylıkları bir kat artacak mı / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Emekli aylıkları bir kat artacak mı / Şükrü Kızılot

MİLYONLARCA emekli, aylıklarının bir katına kadar artacağı haberi üzerine heyecanlandı.

Ankara 5. İş Mahkemesi’nin; eski ve yeni emekli arasındaki maaş farkının Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesine aykırı olduğu düşüncesiyle, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıması, emeklileri umutlandırdı.
TOPLU ÖDEME
Bazı gazetelerde yer alan “en düşük emekli maaşının 1200 TL olacağı” şeklindeki haberler ve “geriye dönük toplu ödeme yapılacağı” yorumları, emeklileri hem umutlandırdı hem de heyecanlandırdı.
Şimdi yaklaşık 4 milyon emekli, Anayasa Mahkemesi kararını bekliyor.
KESİNLEŞEN BİR DURUM YOK
Emekli aylıklarının çok düşük olduğu, eski ve yeni emekliler arasında maaş farkı bulunduğu, emeklilerin yaşamlarını sürdürmeleri bakımından çok zorlandıkları, Bağ-Kur, SSK ve TC Emekli Sandığı emeklileri arasında ciddi maaş farklılıkları bulunduğu vs. hepsi doğru.
Ancak, Ankara 5. İş Mahkemesi kararı üzerine erken yorumlar yapmak ve maaş farkı beklemek doğru değil. Nedenine gelince;
1) Ankara 5. İş Mahkemesi’nce; emekli aylıkları arasındaki farklılıklar, Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan kanun önünde “eşitlik” ilkesine aykırı görüldüğü için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.
2) Bu olayda, Anayasa Mahkemesi’nin nasıl karar vereceği önemli. Bunun için Anayasa Mahkemesi’nin toplanmasını, karar vermesini ve kararın gerekçesi yazılıp Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklemek gerekiyor.
İADE OLMAZ
Bazı gazetelerde, “emeklilere geriye dönük olarak birkaç yıllık maaş farkı ödeneceği” haberleri var.
Bu doğru değil.
Nedenine gelince, Anayasa Mahkemesi kararları, geçmişe yönelik olarak uygulanamıyor.
O nedenle, emekliler “geriye dönük toplu ödeme” beklentisine girmesinler.
YENİ BİR UYGULAMA GETİRİLEMEZ
Anayasa’nın 153. maddesine göre; Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi bir hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
Kanun ya da Kanun hükmünde kararname ile ilgili hükümleri, iptal kararlarının, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi, bir yılı aşmayacak şekilde ayrıca kararlaştırabilir.
Görüldüğü gibi, olay Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile de sonuçlanmıyor. İptal kararı söz konusu olursa, iptal edilen konuda ayrıca yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
O nedenle, emeklilerin bu aşamada Anayasa Mahkemesi kararını ve sonucuna göre ortaya çıkabilecek diğer gelişmeleri beklemeleri gerekiyor.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 22.03.2010)

GÜNDEM