BASINDAN YAZILAR
Başbakan duymasın / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Başbakan duymasın / Şükrü Kızılot

NİYE mi?

Duyarsa kızar da onun için!

Tıpkı yıllar önce, benzeri bir olaya kızdığı gibi...
NİYE KIZMIŞTI?
Mayıs 2004’de; Başbakan Erdoğan’ın da açılış konuşmasını yapacağı, Bağ-Kur Şurası’na başkanlık ediyordum. Başbakan’ı kürsüye davet etmeden önce, yaptığım konuşmanın bir bölümünde; “Tek konutu olan işsizlerin ve ev hanımlarının, emlak vergisi ödememeleri ile ilgili bir yasa çıkartıldı. Ancak, bu uygulamadan yararlanacak olanlardan; vergi dairesine kayıtlı olmadıklarına, TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’da aktif sigortalı olmadıklarına dair yazılar getirmeleri isteniyor. Bir yandan ‘kırtasiyeciliği önleyeceğiz’ deniliyor, diğer yandan da inanılmaz bir bürokrasi yaratılıyor. Milyonlarca işsiz ve ev hanımı tek tek dilekçe verip, ayrı ayrı yazı almak zorundalar. Oysa, çözüm belli; ilgili belediyeye bir dilekçe verip, vergi mükellefi ve aktif sigortalı olmadıklarını beyan etsinler, olsun bitsin. Aksi tespit edilirse ceza uygulansın” demiştim.
Konuşurken bir yandan da Başbakan’ı izliyordum. Bazı notlar alıyor, ara sıra da “haklısınız” anlamında başını sallıyordu. Konuşmamın bitiminde, Başbakan’ı kürsüye arz ettim. Kürsüye gitmeden önce, elimi sıkarak kutlamış ve konuşmasında şunları söylemişti;
“İktidar olduk ama bürokratik oligarşiyi maalesef yenemedik. Bürokratik oligarşiyi yenemediğimiz sürece halka olan zulüm devam edecektir. Bu halk bizim halkımız bizim vatandaşımızdır. Devletin kurumlarından nefret ettirmemek aksine sevdirmek gerekir..”
Başbakan’ın bu konuşmasından bir süre sonra da önerdiğim gibi düzenleme yapılmıştı.
ŞİMDİKİ OLAY NE?
Bu da Maliye Bakanlığı’nca özelge yani idari görüş verilmesiyle ilgili.
Yıllardır süregelen bir uygulama var. Vergi ile ilgili bir konuda tereddüt eden ve doğrusunu öğrenmek isteyen vergi mükellefi ya da odalar ve birlikler, yazılı başvuruda bulunmak suretiyle, vergi uygulamasının nasıl olacağı konusunda Maliye’den görüş alıyorlardı.
Örneğin TOBB, TÜRMOB, TESK, Barolar Birliği, üyelerini ilgilendiren bir konuda, Maliye Bakanlığı’nın görüşünü yazılı olarak öğrenip üyelerine duyuruyorlardı.
16 Ocak 2010 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 395 No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan açıklamaya göre;
“.. Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, üyelerine bildirmek üzere özelge talebinde bulunamayacak olup, talebin üyelerinin kendileri tarafından yapılması gerekmektedir.”
TOBB’A TÜRMOB’A YASAK
Buna göre örneğin TOBB, üyeleriyle ilgili bir konuda Maliye’den görüş isteyemeyecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), örneğin internet ortamında vergi beyannamesinin verilmesiyle ilgili bir uygulamayı Maliye Bakanlığı’na sorup, üyelerine duyuramayacak. Sayısı 100 bine yaklaşan üyenin, ayrı ayrı görüş istemesi gerekiyor.
Türkiye Barolar Birliği, avukatları ilgilendiren bir konuda örneğin, icradan yapılan tahsilatla ilgili belge düzeni ve KDV hakkında, soru soramayacak. Onbinlerce avukat Maliye’ye ayrı ayrı başvuracak!..
TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) örneğin yüzbinlerce esnafın basit usulde vergilendirilmesi ile ilgili bir konuyu Maliye Bakanlığı’na ya da vergi dairesi başkanlığına soramayacak. Yüzbinlerce esnaf ayrı ayrı dilekçe ile başvuruda bulunacak!.
Liste ticaret odaları, sanayi odaları ve birlikler diye uzayıp gidiyor...
Başbakan duymadan, bu tebliği düzeltmek ve diğer tartışmalı açıklamalar yönünden de gözden geçirmek gerekiyor.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 01.02.2010)

GÜNDEM