BASINDAN YAZILAR
Yürürlükteki Türk vergi kanunları / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Yürürlükteki Türk vergi kanunları / Veysi Seviğ

Anayasal buyruk gereği, "Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır". Ancak yanı anayasal düzenleme gereği, "Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisna ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi bakanlar kuruluna verilebilir."
Türk vergi sisteminde vergi kanunlarında yer alan oranların çoğunluğunda belli bir indirim yapma veya belli oranlara kadar yükseltme yetkisi bakanlar kuruluna aittir. Zaman zaman bakanlar kurulu bu yetkisini kullanarak vergi oranlarını değiştirmekte veya yeniden belirleyebilmektedir.
Diğer yandan, son yıllarda vergi kanunlarında yılda birçok kere değişiklik yapılmaktadır.
Bir başka açıdan, "Türk Vergi Sistemi'nin temelini oluşturan ve tüm kesimleri yakından ilgilendiren vergi kanunları, günümüzde en çok değiştirilen kanunlar" haline gelmiştir. Bu değişiklikler, bu kanunların gerek mükellefler, gerekse de uygulamacılar tarafından daha iyi takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Vergi kanunlarının günün koşullarını kavrar hale getirilmesi sürecinde, mevzuatın basit, her kesim tarafından anlaşılabilir halde olması, yıllardır tüm kesimlerin arzusunu oluşturmuştur. Ancak, tüm bu arzuları karşılamak adına, vergi kanunlarında yapılan sık değişikliklerin bazı olumlu yönleri olduğu gibi, olumsuz yönleri de olabilmektedir. Bunlar ülke genelinde uygulama birlik ve beraberliğinin bozulması, her değişiklikle ayrı bir vergi sistemi getirilmesinin konuyu yakından takip eden uzmanları bile bazen duraksamaya düşürecek karmaşalara yol açması olarak sıralanabilir. Vergi kanunlarında yapılan sık değişiklikleri izlemek başta uygulamacılar ve konunun uzmanları olmak üzere tüm kesimlerin iş yükünü artırmaktadır. (*)
Ülkemiz 74 yıldır Maliye Bakanlığı'nda başarı ile görev ifa etmekte olan gelirler kontrolörleri, çeşitli konularda bilgi birikimlerini kamuoyuyla paylaşmış, onlara bilgi aktarmayı ilke edinmiştir.
2006 yılından bu yana Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından hazırlanan "Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları" gerek içeriği gerekse hazırlanışında gösterilen özenle, gerek uygulayıcılar ve gerekse konu ile ilgilenenler açısından aranan temel nitelikte bir çalışma olmuştur.
Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından sekizinci baskısı yapılan ve Ocak 2010 itibariyle güncelleştirilmiş bulunan söz konusu çalışma, bu bağlamda her kanun maddesi altında ilgili tebliğ ve sirküler numaralarına da yer vermek suretiyle kullanıcılarına önemli bir kolaylık sağlar şekilde hazırlanmıştır.
"Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları", Gelirler Kontrolörü Mustafa Tan tarafından titiz ve özverili bir çalışma ile hazırlanmış bulunmaktadır. Söz konusu çalışma içinde;
* Vergi Usul Kanunu,
* Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu,
* Katma Değer Vergisi Kanunu,
* Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
* Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
* Damga Vergisi Kanunu,
* Harçlar Kanunu,
* Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,
* Emlak Vergisi Kanunu,
* Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu,
* Gider Vergileri Kanunu,
* Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunu,
* Belediye Gelirleri Kanunu,
* Değerli Kâğıtlar Kanunu,
* SMMM, YMM Kanunu,
* İdari Yargılama Usulü Kanunu,
* Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kurulması ve Görevleri Hakkında Kanun,
* Danıştay Kanunu,
* Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
* Vergi Kimlik Numarası Kanunu,
* Serbest Bölgeler Kanunu ile konuyla ilgili yukarıda belirtilen kanunlar dışında 15 ayrı kanunu içeren şekilde hazırlanmıştır.
"Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları"nı edinmek isteyenler, Gelirler Kontrolörleri Derneği'nin Ankara'da "Sağlık Sokak No: 65/7 Yenişehir/Ankara" adresine bizzat başvurarak veya (0312) 431 88 33, İstanbul'da "Büyükdere Caddesi No: 118 Levent/İstanbul" adresine başvurarak veya (0212) 325 77 13 numaralı telefonla, İzmir'de ise "Cumhuriyet Bulvarı No: 65/3 Alsancak/İzmir" adresinde veya (0232) 445 54 04 numaralı telefonla söz konusu eseri edinebileceklerdir.
(*) Düz, Burhan "Gelirler Kontrolörleri Derneği Genel Başkanı

(Kaynak: Referans Gazetesi | 30.01.2010)

GÜNDEM