BASINDAN YAZILAR
Yatırım indiriminde son durum ne / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Yatırım indiriminde son durum ne / Şükrü Kızılot

Yatırım indiriminde son durum ne HÜRRİYET okurları, yatırım indiriminin kaldırıldığı ve kazanılmış hakların geriye dönük olarak, yatırımcıların elinden alındığı 2006 yılını ve buna karşı çıkan yazılarımızı hatırlayacaktır.

O dönemde ısrarla, yapılan düzenlemenin Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu yazmış ve kazanılmış hakları geriye dönük olarak elden alan düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edileceğini belirtmiştik. Nitekim öyle de oldu.
İptal kararının ilginç yönlerinden biri de bizimle aynı görüşte olan ve bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edileceğini belirten Vergi Konseyi Başkanı’nın, Bakanlığa ilettiği uyarı mektubuna da yer verdiğimiz Hürriyet’teki yazımızın (Şükrü KIZILOT, “Zirvede Yatırım İndirimi Çatlağı, Hürriyet, 22.03.2006) diye belirtilmek suretiyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde yer almasıydı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
* Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
* Yatırımcılar, Şubat 2010’da verecekleri Ekim-Kasım-Aralık 2009 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinde, yatırım indirimini dönem kazançlarından düşebilecek, duruma göre hiç vergi ödemeyecekler.
* Nisan 2010’da verecekleri, Kurumlar Vergisi beyannamesinde de yatırım indirimini, 2009 yılı kurum kazancının tamamından düşüp, duruma göre hiç vergi ödemeyecekler.
* Yatırım indirimini düşenler, duruma göre yüzde 19.8 stopaj ya da yüzde 30 kurumlar vergisi ödeyebilecekler.
Stopaj ve kurumlar vergisi durumları, Tablo-I’de, yatırım indirimi uygulama örnekleri de Tablo-II’de gösterilmiştir.
Tablo-II’deki örneklerden de fark edileceği gibi, yatırım indiriminden yararlanmak mükellefin lehine olabildiği gibi, bazı durumlarda aleyhine de olabiliyor.
Ayrıca, kâr dağıtımı olayında, gerçek kişi ortakların, kâr payının (2009 ve 2010’da) yarısı, 22 bin TL’yi aştığında, yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekleri kuşkusuz.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 14.01.2010)

GÜNDEM