BASINDAN YAZILAR
Varlık barışında olumsuz sinyaller / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Varlık barışında olumsuz sinyaller / Şükrü Kızılot

TÜRKLERE ait yurt dışındaki 100 milyar doların üzerindeki paranın, önemli bir kısmının gelmesine olanak sağlayacağı düşünülen Varlık Barışı uygulaması olumsuz sinyaller veriyor.


Varlık Barışı Yasası’nın ikinci uygulama döneminde, 25 Kasım itibariyle yurtdışından getirilen dövizlerle ilgili tahsil edilen yüzde 2 vergi 99.9 milyon TL oldu. Bu da yaklaşık 5 milyar TL (3.5 milyar dolar) bir paraya isabet ediyor.

Gelen para, beklentilerin çok çok altında...

SORUN NE?

O kadar çok ki..

1. İsviçre’deki Paralar :

Başta İsviçre olmak üzere, yurt dışından getirilecek paraların durumu net değil.

Her ne kadar “İsviçre ile anlaşma yapıldı” diye bir açıklama yapıldıysa da bu doğru değil. İsviçre ile sadece bir anlaşma taslağı parafe edildi. Anlaşma henüz imzalanmadı. Kaldı ki imzalanması da yeterli değil. Her iki ülkenin parlamentosunca kabul edilmesi gerekiyor (TC Anayasası Md.90). Özetle, şu anda hukuken geçerli bir anlaşma ortada yok.

2. Offshore Ülkelerdeki Paralar :

Offshore ülkelerdeki paraların durumu yasa ve tebliğde açıklanmamış.

Yasada ve ilgili tebliğde sözü edilen “banka” deyiminden, Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan Türkiye’deki bankaların anlaşılması gerektiği belirtiliyor. Bunun dışındaki ülkelerde ise, bilgi değişiminde bulunulan ülkelerden alınacak belgelerin, o ülkedeki Türk elçilik ve konsolosluklarına tasdik ettirileceği belirtiliyor (5811 Sayılı Kanun Md.2/c).

Varlık Barışı Yasası ve ilgili tebliğ bu yönde ancak Maliye Bakanlığı’nın basın açıklamasında “Bankalardan alınacak belgelerin, bilgi değişiminde bulunulan ülkelerden alınıp alınmamasının önemi bulunmamaktadır” deniliyor!..

Ortada yasa ve tebliğ varken, basın açıklamasına itibar edilmeyeceği kuşkusuz.

İleride bir inceleme elemanına “efendim basın açıklaması vardı” denilmesi halinde, buna itibar edilmez.

3. 2008 Yılı Vergisinin İsteneceği:

Varlık Barışı Yasası’nda, 2004-2007 yılları için “vergi incelemesi yönünden güvence” veriliyor. Yurt dışındaki parasını getirenlere, 31 Aralık 2013’e kadar, o paranın 2008 yılı getirisi sorulup; vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi istenebilecek.

İşte yukarıdaki nedenlerle, yurt dışında parası olanlar, paralarını Türkiye’ye getirmekten çekiniyorlar. Bu arada belli bir kesim de tartışmalı vergi incelemelerinden ve “açılım” olayı ile ilgili gelişmelerden tedirgin olduğu için parasını yurt dışında tutuyor.

YURT İÇİ BEYAN

2008 yılının yasaya eklenmemesi, 19 Haziran 2009’dan önce incelemeye alınanların Varlık Barışı Yasası’ndan yararlandırılmayışı, yasanın; kaçakçılık suçu olayındaki hapis cezasını kapsayıp kapsamadığının net olarak açıklanmaması, yurt içinde beyanda bulunacak olanların sayısını azaltan başlıca nedenler…

Varlık Barışı olayı ile ilgili (hiç değilse teknik anlamdaki) olumsuz sinyaller giderilirse, beyanda ciddi bir patlama olur.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 15.12.2009)

GÜNDEM