BASINDAN YAZILAR
YURT DIŞI BORÇLANMASI (Tereddüt edilen konular) -3- / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

YURT DIŞI BORÇLANMASI (Tereddüt edilen konular) -3- / Lütfi Köksal

Yurt dışı hizmet borçlanmasında ev kadını olarak geçen sürelerin belgelendirilmesi:
3201 sayılı kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin pasaport fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden temin edilecek giriş-çıkış çizelgeleri ile borçlanılması durumunda, sadece yurt dışındaki süreler borçlanılacak, bu süreleri ülkemizde bulunduğu tespit edilirse borçlanma yapamayacak.
3201 sayılı Kanunun 08.05. 2008 tarihinden önceki hükümlerine göre Bağ-Kur’a borçlanılan ev kadını olarak geçen sürelerde çalışmış veya çalışılmış gibi kabul edilen sürelerin (çocuk yetiştirme süreleri, çalışma süreleri, çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışmadığı halde hizmet cetvellerinde eşdeğer süre olarak gösterilen aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen süreler) bulunduğunun tespit edilmesi durumunda da borçlanma işlemleri iptal edilmeyecek. Aylık alıp almama hususları değerlendirilecek, çıkan sonuçlara göre işlem yapılacaktır.
Belgelerin geçerliliği konusunda şüphe oluşmasında ilgili Bakanlığın teyidi alınacak ve yazı ekinde belgeler Yurt dışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecek.
3201 sayılı kanundan yararlanarak yaşlılık aylığı bağlananların yeniden çalışmaya başlamaları:
3201 sayılı kanunda yurda kesin dönüş yapmış, tahakkuk eden yurt dışı borçlanmasını ödemiş, Türkiye’de sigortalılığa esas işinden ayrılmış, yazılı istekte bulunarak malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken 01.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1-(a) Sigortalı olarak hizmet akti ile çalışmaya başlarsa ya da 4-1(b) bendi kapsamında kendi adına bağımsız çalışırsa hak ettikleri aylıkları kesilecektir.
İş verenler tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi e-bildirge ortamından sistem kayıtlarına girerken ‘8 kodlu’ Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışmaya ait giriş izni sistem artık vermeyecek.
4-1(b) bendindekiler; sistemdeki çalışmalar şimdilik sürdüğünden işlemler manuel kontrol edilerek sonuçlandırılacak.
4-1(a) ve 4-1(b) kapsamında olanlara kendi mevzuatlarına göre aylık bağlananlar, aylıkları bağlandıktan sonra tarım alanında faaliyetlerine devam ederlerse, bunlar da 3201 sayılı kanuna göre aylık bağlanmayı hak etmiş iseler aylıkları kesilmeyecektir ve ayrıca aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi de alınmayacaktır.
SONUÇ: Üç gün süren yazı dizimizde sabırla bizi okuyan okuyucularımıza teşekkür ederim. Yurt dışı hizmetlerinde belgelendirmelerde problem yaşanıyordu. Bürokrasi açısından hız ve pratiklik kazandırılmış oldu. Hizmet çakışmaları ve tahsis başvurusunda karşılaşılan problemler çözüldü. Ev hanımlarının yurt dışında geçen sürelerini belgelendirmesi kolaylaştırıldı. İş verenler için yurt dışında hizmet birleştirmesi ile maaş alanların tahsis no’larında tereddüt yaşanıyordu. Sistemde işe giriş bildirgelerinde bir uyarı mevcut değildi. Sisteme bir uyarı konularak yanlış sigortalı giriş işlemi yapmanın önüne geçildi. 2008/44 sayılı genelgenin (D) bölümünün 3. fıkra 2. madde “Aylık bağlama şartlarında belli bir sigortalılık süresinin arandığı durumlar için geçerli olmak üzere” ifadesi ve 2008/115 sayılı genelgenin (H) bölümünün 1. maddesi yürürlükten Kaldırılmıştır. Bu yazının hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Sosyal Güvenlik yazarlarının dostu Sayın Vedat İlki’ye de ayrıca teşekkür ederim.

Küçük bir düzeltme:
Dünkü yazımında yer alan “Yabancı ülkelerdeki çalışmalarla ülkemizdeki çalışması aynı olup süreler çakışırsa aşağıdaki şartlara göre hareket edilecektir” yazımızda yer alan “imzalanmış” kısmı “imzalanmamış” şeklinde yer almıştır. Maddenin doğrusu aşağıdaki gibidir:
a) Sosyal Güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki çalışmalarla ülkemizdeki prim ödeme süresi çakışırsa, ülkemizdeki prim ödemeleri iptal edilecek ve yurt dışı süreleri talep durumunda borçlandırılacaktır.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 10.12.2009)

GÜNDEM