BASINDAN YAZILAR
Vergi incelemesine yıl sonuna kadar sigorta geldi / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Vergi incelemesine yıl sonuna kadar sigorta geldi / Şükrü Kızılot

VARLIK Barışı Yasası, 2009 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Böyle olunca, vergi incelemesine alınanlara, yıl sonuna kadar sigorta geldi.19 Haziran 2009 tarihinden itibaren vergi incelemesine alınanlar, yıl sonuna kadar rahat olsunlar. Vergi incelemesi kendileri için “korkulu rüya” olmayacak.

Vergi incelemesi sonucu ortaya çıkan farkın, yüzde 5’ini ödediklerinde, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve vergi ziyaı cezası yönünden, haklarında hiçbir işlem yapılamayacak.

BİR ÖRNEK

(A) işletmesi, 20 Temmuz 2009 tarihinde vergi incelemesine alınmış. İnceleme sonucu, 2 milyon TL gizlenen gelir bulunmuş.

Bu durumda (A) işletmesi;

1) 2009 yılı sonuna kadar, bağlı oldukları vergi dairesine 2 milyon TL beyan ederse,

2) Bu parayı, Vergi Usul Kanunu uyarınca, kanuni defterlerine kaydedip, pasifte “özel bir fon hesabı” açarsa,

3) Bu fon hesabı, beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunursa, (serbest meslek kazanç defteri ile işletme defteri tutan mükellefler, beyan ettikleri tutarı defterlerine kayıt ederlerse)

4) Beyanda bulunduğu vergi dairesine beyan ettikleri tutar (örneğimizde 2 milyon TL) üzerinden hesaplanan yüzde 5 vergiyi (yani 100 bin TL’yi), verginin hesaplandığı (tarh edildiği) ayı izleyen ayın sonuna kadar öderlerse,

Gizledikleri 2 milyon TL gelir üzerinden Gelir ya da Kurumlar Vergisi ve KDV ile vergi ziyaı cezası istenemeyecek.

Daha açık bir ifadeyle, 2 milyon TL matrah farkı bulunan bir mükellef, bunun yüzde 5’ini yani 100 bin TL ödeyerek, bütün vergi ve cezalardan kurtulabilecek.

Örneğimizdeki mükellef, yurtdışından döviz getirirse, 100 bin yerine 40 bin TL ödeyecek.

19 HAZİRAN ÖNCESİNE YOK

Şimdi 19 Haziran 2009 tarihinden önce vergi incelemesine alınan mükelleflerin, itirazlarını duyar gibiyim.

Bunlar da;

“19 Haziran 2009’dan önce vergi incelemesine alınan birinin defterlerinden 10 milyon TL matrah farkı bulunmuşsa, bunlardan 10 milyon liraya yakın hatta kaçakçılık suçu sayılan fiillerde 18-19 milyon TL’yi bulan vergi (Gelir veya Kurumlar Vergisi ve KDV), vergi ziyaı cezası istenecek. Aynı kişi 19 Haziran ya da izleyen günlerde vergi incelemesine alınmışsa, 500 bin TL ödeyip kurtulacak. Olacak şey mi bu? Bizim suçumuz ne?”

diye tepki gösteriyorlar.

Bu durumda olan onbinlerce mükellefe de hak vermemek elde değil.

Yasaya bu yönde ilave bir hüküm konulması, bu yöndeki eşitsizliği de giderebilir.

2008 YİNE UNUTULDU

Varlık Barışı Yasası’nın başarılı olması, incelenmeyecek yıllara 2008 yılının da dahil edilmesine bağlıydı. Maalesef unutuldu ya da bilinçli olarak devre dışı bırakıldı.

Mevcut duruma göre, yurt dışından para getirecek olanlar, bu para ile ilgili olarak 31 Aralık 2013 tarihine kadar, “2008 yılında yurt dışında elde edilen getirinin Türkiye’de niçin beyan edilmediği ve vergisinin ödenmediği” sorgulamasına muhatap olabilecek ardından gelir ya da kurumlar vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ödemeleri istenebilecek.

Yurt içinde beyan edilecek para ve döviz tutarının, 2008 yılı vergi incelemesi sonucu bulunacak matrah farkından düşülebilmesine de olanak sağlansaydı, beyanda ciddi bir patlama olabilirdi.

Yıl sonuna daha üç ay var, hatadan dönülebilir...

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 03.10.2009)

GÜNDEM