BASINDAN YAZILAR
Emekli maaşından icra kesintisi / Resul Kurt - MuhasebeTR

Emekli maaşından icra kesintisi / Resul Kurt

5510 sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler takip ve tahsili gereken SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyecek.
5510 Sayılı Kanun’da haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilecektir.

Bu düzenlemeyle SGK alacakları ve nafaka borçları dışında borçlunun muvafakatı olmadan açılan haciz taleplerinin Kuruma intikal ettirilmeden icra müdürleri tarafından reddedilmesi gerekmektedir.

28/2/2009 (dahil) tarihi itibariyle SGK’ndan gelir/aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarına nafaka borçları dışında ilgililerin muvafakatı bulunmadan haciz uygulanmaması gerekmektedir.

28/2/2009 tarihinden önce açılan veya halen sırada bekleyen haciz talepleri için ilgili icra müdürlüğünden kesintinin durdurulduğuna dair yazı gelmediği sürece gelir/aylıklardan kesinti yapılacaktır.


Tüp bebekte katılım payı

Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması,

5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere tür bebek tedavisi görülmesi mümkün.

Geçen hafta sağlık yardımlarındaki katılım payını açıklamıştık. Bu arada tüp bebek için de;

a) Birinci denemede % 30,

b) İkinci denemede % 25,

c) Embriyo dondurma (freezing) işlemi için % 30,

oranında katılım payı alınacak. Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

Bir hastalığın başka tıbbi bir yöntemle tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi için katılım payı alınmayacak.


Sosyal Güvenlik Reformu Ülke TV’de tartışılacak

Birinci yıl dönümünü dolduran sosyal güvenlik reformu, Ülke TV’de “Resul Kurt’la Çalışma Hayatı” isimli programında tartışılacak.

Haber Türk Gazetesi Yazarı Ali Tezel, Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, Sosyal Güvenlik Uzmanı Zahit Gönencan, Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu ve SGK İstanbul İl Müdürü Mustafa Kuruca’nın konuk olarak katılacağı özel program bu akşam 22,00-24,00 saatleri arasında Ülke TV’de canlı olarak yayınlanacak.

Soru ve görüşlerinizi 0212 437 80 02 veya 03 numaralı telefondan iletebileceğiniz gibi, soru@ulketv.com.tr elektronik posta adresine de gönderebilirsiniz.

(Kaynak: Star Gazetesi | 03.10.2009)

GÜNDEM