BASINDAN YAZILAR
Selden zarar görene vergide ek süre / Veysi Seviğ-Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Selden zarar görene vergide ek süre / Veysi Seviğ-Bumin Doğrusöz

İstanbul ve Tekirdağ illerinde selden zarar görenlerin vergi ödeme sürelerini uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkili. İşyerleri beyannamelerine göre tahakkuk eden vergi vadelerin bitim tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılabiliyor.

SORU: Yaşadığımız sel felaketi dolayısıyla uğradığımız zarar büyüktür. Her ne kadar Maliye Bakanlığı vergi ödemeleri ile beyanname verme sürelerini bir ay uzatmış bulunuyorsa da bu durum yeterli değildir. Bizim tüm varlıklarımız ve mallarımız selde zayi oldu. Eğer bizim vergi borçlarımız silinmez ise bizim felaket sonrasında bu borçlarımızı ödememiz mümkün olmayacaktır.
YANIT: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15.09.2009 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Vergi Usul Yasası'nın 13'üncü maddesinde mücbir sebep halleri ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etme ve vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Vergi Usul Yasası'nın 111'inci maddesinde beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini uzatma yetkisi tanınmıştır.
08.09.2009 tarihinde İstanbul ve Tekirdağ illerinde başlayan yağmur nedeniyle meydana gelen sel felaketinden zarar gören mükelleflerin durumu Vergi Usul Yasası'nın mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir.
Bu nedenle sel felaketine maruz kalan mükelleflere, 08.09.2009'da başlayıp 30.09.2009 tarihine kadar vermeleri gereken beyannamelerini Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler ile birlikte vermeleri imkânı getirilmiştir. Aynı şekilde bu beyannameler üzerine ödenecek vergilerin ödeme süresi de Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin bitim tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 08.09.2009 ila 30.09.2009 tarihlerine rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süresi de vade tarihinden itibaren bir ay süre ile uzatılmıştır.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 30.09.2009 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları ve başvuru sırasında selden zarar gördüklerini ispat eden belgeleri( itfaiye raporu, polis tutanağı gibi) ibraz etmeleri gerekmektedir.
Vergi Usul Yasası'nın 15'inci maddesinin son fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı'nın vergi türleri ve işyerleri itibariyle, beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması yetkisi de bulunmaktadır.
Aynı yasanın 111'inci maddesinin son fıkrası hükmü gereği olarak da Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin ödeme süresi afet tarihinden sonraya gelen her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile mücbir sebep hallerinde verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu yetki; bölge il, ilçe ,mahal,ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi türleri itibariyle farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir. (V. Seviğ)

(Kaynak: Referans Gazetesi | 23.09.2009)

GÜNDEM