BASINDAN YAZILAR
Birleşen şirketler, vergiyi indirimli ödeyecek / Ahmet Yavuz - MuhasebeTR

Birleşen şirketler, vergiyi indirimli ödeyecek / Ahmet Yavuz

Meclis'te görüşülen ve bu hafta tamamlanması beklenen tasarı ile bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılıyor. Kanun küresel krizde zayıf düşen işletmelerin birleşme yoluyla güçlenmesi için vergisel avantajlar getiriyor. Birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.
KOBİ'lerden birleşme nedeniyle dağılan kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, 3 hesap döneminde elde ettiği kazançlara indirimli vergi uygulanacak. Buna göre, KOBİ'lerin 31 Aralık 2009'a kadar birleşmeleri halinde, birleşilen kurumun dağılan kuruma ait kıymetleri bir bütün halinde devralması ve bilançosuna kaydetmesi gerekecek. Ayrıca birleşme sonrasında istihdam edilecek işçi sayısının 3 yıl süreyle birleşen kurumlarda çalışan işçilerden az olmaması gerekiyor. İşletmelerden Aralık 2008'de verilen sigorta bildirgesine göre 10 ila 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibarıyla, yıllık net satışlar toplamı 25 milyon TL'yi geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL'den az olanlar KOBİ sayılacak.

Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde ise yüzde 18 KDV alınacak. Özel okullar ve dershaneler için uygulanan KDV istisnası yurtlar için de getiriliyor. Buna göre öğrenci yurtlarına, bedelsiz verdikleri hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmemek üzere KDV istisnası tanınmış oluyor. Ayrıca cep telefonlarının ithalinde gösterilen tutar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, 40 liradan az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine cep telefonu için 40 lira vergi alınacak. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar için avukatlık ücreti tutarının maktu olarak belirlenmesi hükmü getiriliyor. Ayrıca Gelir Vergisi'nden muaf tutulan ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara, işe başlatmama tazminatı dahil edilecek. Böylece haksız yere işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmeleri yönündeki mahkeme kararına uymayan işverenlerin ödemesi gereken tazminattan vergi kesintisi yapılmaması sağlanmış olacak. Teşvikli bölgelerde çalışan işçilerin asgari geçim indiriminden nasıl faydalanacağı sorunu çözülüyor. Ücretlerin vergilendirilmesinde önce asgari geçim indirimi uygulanacak. Daha sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.

ÖTV indiriminde son gün

Mart ayı ortalarında bazı ürünlerde 15 Haziran tarihine kadar ÖTV ve KDV indirimleri yapılmıştı. Daha sonra farklı ürünlerdeki KDV oranları da 3 aylığına aşağı çekilmişti. Bu ürünlerdeki indirim de 30 Haziran'da bitecek. İndirim sonrasında tüketicilere yüzde 6 ile 14 arasında fiyat avantajı sağlanmıştı. Bu durum özellikle pahalı ürünlerde önemli tutarlarda indirim sağladı. Başlarda tüketiciler bu avantajdan faydalanmak için satıcılara akın etti. Birçok fabrika üretime ara verme kararını gözden geçirerek üretime yeniden başladı. Daha sonra talep artışını gören satıcıların vergi indirimini tüketiciye yansıtmadığını, ürün fiyatlarında zam yaptıklarını gördük. İndirim, birim başına alınacak verginin azalmasına sebep oldu ama satışların artması sebebiyle vergi gelirlerinde toplamda artış görüldü. Şimdi indirim süresinin sonuna gelindi. İndirimlerin devam edip etmeyeceği siyasî aktörlerin tercihi olacak. İndirime konu edilen ürünlerin büyük çoğunluğu yurtdışından ithal edilen ürünler. İthalatın artması cari açığı büyütebilir. Bu yüzden karar alıcıların ince eleyip sık dokuması gerekecek. Yine de özellikle yerli üretimin yoğun olduğu sektörlerde canlanmayı devam ettirecek tedbirlere ihtiyaç var.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 15.06.2009)

GÜNDEM