BASINDAN YAZILAR
Gelir Vergisi Kanunu yeniden yazılıyor! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Kanunu yeniden yazılıyor! / İsmail Kökbulut

60 yılı aşkın süredir uygulanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, çeşitli yıllarda birçok maddeleri değişik dönemlerde değişikliğe uğrasa da, ilk defa baştan yeniden yazılıyor.

Gelir Vergisi Kanunu toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmesi bakımından oldukça önemli bir kanun. Gerçek kişilerin yani vatandaşlarımızın elde ettiği gelirlerin ne şekilde vergileneceğini bu kanun belirliyor. Dolayısıyla bu kanunda yapılacak değişiklikler de tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor.

Vergi Konseyi'nce Gelir Vergisi Kanunu taslağına henüz Maliye Bakanlığı'nca son şekli verilmedi. Maliye Bakanlığı'nın kabul edeceği taslak önce Başbakanlığa daha sonra da TBMM'ye sunulacak.

Bu yasama dönemine yetişir mi bilinmez ama şu an için tasarının hükümet gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Tasarıda oldukça önemli düzenlemeler var.

Nereden buldun yok!

Nereden buldun uygulaması, yani kişilerin servetlerinde meydana gelen artışların kaynağının sorulması ve kaynağı açıklanamayan servet artışlarının vergilendirilmesi anlamına gelen nereden buldun uygulaması tasarıda yok. Bunun yerine gider bildirimi uygulaması öngörülüyor. Bu uygulamada yıl içindeki harcamalar, o yıla ilişkin beyan edilen gelirle karşılaştırılacak. Gelir düşük, harcama yüksekse, mükelleften bunun izahı istenecek. Ancak hükümetin bu uygulamadan vazgeçmesi muhtemel.

Kentsel rantlarda vergileme 10 yıla çıkıyor!

Kentsel rantların vergilenmesinde süre 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Halihazırda sahibi olduğu arsa, daire gibi gayrimenkulleri 5 yıl içinde satanlar alım-satım kazancı vergisi ödüyor. Bu süre taslakta 10 yıla çıkarılıyor. Fakat süre arttıkça vergilenen gelir azalıyor. Örneğin gayrimenkulünü satın aldığı yıldan sonra 2. yıl içinde satanların vergilenecek kazancı %20, 8. yılda satanların %80 azalacak.

Belirli meslek gruplarına asgari vergi geliyor!

Taksici, dolmuşçu vs gibi belirli meslek grubunda faaliyette bulunanların beyan edeceği kazanç tutarı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili meslek odasının yetkilendireceği 2'şer temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonların, bölgeler ve iş kolları itibariyle asgari ücretin 6 aylık tutarından az olmamak üzere, belirleyeceği tutardan az olamayacak.

Tabi öngörülen yenilikler bu saydıklarımızla sınırlı değil. Yeni baştan yazılan bir kanun daha birçok yenilik getirecektir. Fakat taslak yasalaşmadan, anılan bu değişikliklerin her an değişikliğe uğrayabileceğini unutmamakta fayda var.

Yeni kanun yazılırken bizim önerimiz, etkin bir vergi sistemi açısından uygulanan kanun kadar kanun uygulayıcılarının durumunun da yeniden gözden geçirilmesinin oldukça yerinde olacağıdır. Bu ise, Maliye çalışanlarının son yıllarda gittikçe eriyen çalışma ve özlük haklarında yapılacak bir düzeltme ile mümkün olacaktır. Son dönemlerde yapılan birçok mali durum düzeltme haklarından faydalanamayan Maliye çalışanlarının özlük haklarında sağlanacak bir düzeltme, hem vatandaşın hem devletin daha etkin hizmet almasına katkı sağlayacaktır.
 

 

 

 

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 27.04.2009)

GÜNDEM