BASINDAN YAZILAR
Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilikte Tasarruf İçin Önemli Noktalar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilikte Tasarruf İçin Önemli Noktalar / Şevket Tezel

urtdışı borçlanmasına dair süreler, isteklinin Türkiye’de sigortalılığı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılığı yoksa 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul ediliyor.

Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalılığı veya Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanların borçlanılan süreye ait gün sayısının, prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenmesi gerekiyor.

Aylığa hak kazanmak için gerekli sigortalılık süresi koşulunun yerine getirilip getirilmediğinin saptanmasında geçerli olmak üzere Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihinin, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmesi gerekiyor.

Şayet isteklinin Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmuyor ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihinin, borçların tamamen ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilmesi gerekiyor.

Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması halinde de sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirleniyor.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmıyor.

01.01.1956 doğumlu, 03.03.1994 - 18.12.1999 arasında 2 bin 85 gün Bağ-Kur’lu, 21.07.2008’den bu yana 221 gündür SSK’lı olan okurum Enver AYDIN 01.01.1974-30.06.1987 tarihleri arasında Almanya’daki çalışmasından dolayı 4 bin 860 günlük borçlanmasını SGK’ya 4/a sigortalısı olarak yapabilecek. Okurumun sigortalılık başlangıcı Almanya’daki çalışma başlangıcı olan 1974 değil borçlanma sonucu bulunacak 03.09.1980 tarihi olacak. Okurum 4/a sigortalılığını bin 39 gün daha sürdürürse bu sürenin sonunda (21.01.2012) emekli olabilecek. Ancak okurumun 4 bin 860 gün değil de 2 bin 580 günlük borçlanma yapması yeterli, fazlasını yapması cebinden fazladan para çıkması dışında bir anlam taşımıyor. Bu durumda sigortalılık başlangıcı da 03.01.1987 olacak ve bu da 21.01.2012’de emekli olmasına yetecek. Ya da bu okurum Mart 2009 sonundan itibaren SSK sigortalılığını sürdürmese bile yalnızca 3 bin 64 gün borçlanmakla da 01.01.2018 tarihinde bu defa 4/b sigortalılığından emekli olabilecek.

SGK bu tür bilgileri tek tek sigortalılara maalesef ki veremiyor. Bunun için uzmanına danışarak hesaplatmak, fazladan ödeme yapmamak adına sigortalılar için büyük önem taşıyor.


Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Nezde HÜNER – 10.05.1948 doğumlu, 29.12.1986 – 09.09.1991 tarihleri arasında 4 yıl 8 ay 11 gün Bağ-Kur’luluğu bulunan bir sigortalı olarak 10 yıl 3 ay 19 gün daha isteğe bağlı veya vergi kaydına dayalı olarak sigortalı olursa bu sürenin sonunda 4/b sigortalısı (Bağ-Kur) olarak; 1 yıl 9 ay 19 gün isteğe bağlı devam ettikten sonra bir işyerine hizmet akdine dayalı çalışan olarak girip en az bin 260 gün (3,5 yıl) 4/a sigortalısı olarak prim öderse 5 yıl 3 ay 19 günlük bu sürenin sonunda 4/a sigortalısı (SSK) olarak emekli olabilir.

Mücahit METİN – 29.11.1966 doğumlu, 01.01.1986 sigortalılık girişli bir sigortalı olarak 29.11.2015’de en az 5 bin 300 günle emekli olabilirsiniz.

(Kaynak: alitezel.com | 31.03.2009)

GÜNDEM