BASINDAN YAZILAR
Derviş'ten, krizden çıkış için 4 maddelik reçete - MuhasebeTR

Derviş'ten, krizden çıkış için 4 maddelik reçete

Eski BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal Derviş, ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi için talebin genel olarak artırılması gerektiğini kaydetti.

İngiliz Financial Times gazetesi için bir makale kaleme alan Derviş, göreceli olarak 'hızlı bir ekonomik toparlanmanın' mümkün olabileceğini ifade ederek, bunun için dört şeyin gerçekleştirilmesi gereğine işaret etti.

Buna göre, öncelikle kamu otoritelerinin, finansal sektörlerin bilançolarını yeniden yapılandırması ve yazması gerekiyor. Şartlar oluştuğunda çok beklenmeden bankalara el konulması şart. İkinci olarak, gerileyen özel talebin yerine aşağı doğru giden spiralin yönünün değiştirilmesi için kamu harcamaları devreye sokulmalı. Üçüncü olarak, bunun bir uluslararası işbirliği içinde yapılması gerekiyor. Dördüncü olarak, zor durumda bulunan kesimlere yardım yapılması gerekiyor. Bu şekilde bu kesimlerin yıkıcı bir umutsuzluğun pençesine düşmesine engel olunabilir.

Siyasetin, bütün bunların 'bir felaket ortaya çıkmadan' olmasına izin verip vermeyeceği sorusuna da cevap arayan Derviş, "Eğer bu başarılabilirse, büyüme 2010 yılının bir noktasında yeniden başlayabilir. Ama bu iyimser senaryoya göre bile, dünya bir daha geri dönülmez biçimde değişmiş olacaktır." dedi. Ortaya çıkan gelişmelerin zorlamasıyla hükümetlerin rolünün de değişeceğine işaret eden Derviş, piyasaların 'görünür bir müdahale olmaksızın' kendi kurallarını oluşturabileceği fikrinin değer yitirdiğini anlattı. Bunun anlamının da, toplumların, hükümet uygulamalarıyla özel sektörün uygulamalarını bir biçimde kombine edebilecek yeni yolların arayışına gireceklerinin göstergesi olduğunu dile getiren Derviş, 1980'lerin başından bu yana etkili olan 'köktenci piyasa ideolojisi'nin çöktüğünü kaydetti. Pek çok pazarın asıl sorununun 'kısa vadecilik' ve 'sürü psikolojisi' olduğunu da dile getiren Derviş, küresel ekonominin beklenen sonuçları yeniden sağlayıp sağlayamayacağı sorusuna da cevap aradı ve cevabın olumlu olduğunu bildirdi. Krizlerin aynı zamanda köklü gelişmeler için bir fırsat da sayılabileceğine işaret eden Derviş, "Bu son kriz eğer bize insanlık için sağlamlığın da verimlilik kadar önemli olduğunu öğretebilirse, bu da önemli bir fırsat oluşturacaktır." dedi.

(Zaman Gazetesi | 24.03.2009)

GÜNDEM