BASINDAN YAZILAR
Müteahhitler alıcıya KDV iadesi yapacak / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Müteahhitler alıcıya KDV iadesi yapacak / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

Bugünlerde teslim edilecek konutlarda, alıcılar için KDV indiriminden kaynaklanan bir avantaj söz konusu. Hemen belirtelim, bu avantaj 150 metrekare ve üzerindeki evleri ilgilendiriyor. Avantajın kaynağı, krize karşı alınan önlemler içinde yer alan KDV indirimi. 16 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Mart 2009 günü yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, net 150 metrekare ve üzerindeki konut teslimleri 15 Haziran 2009 tarihine kadar yüzde 18 yerine; yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulacak.

KİMLER AVANTAJ SAĞLAYACAK?
Müteahhitlerden net alanı 150 metrekare ve üzerinde konutu 15 Haziran 2009 tarihine kadar satın alacak olanlar, toplam fiyat üzerinden yüzde 10 oranında bir avantaj elde edecekler.

l Müteahhitle anlaşarak ödeme yapmaya başlayanlar
Müteahhitle anlaşarak ödeme yapmaya başlayanların bu avantajdan yararlanmaları için konut teslimlerinin indirimin uygulandığı dönem içinde yapılması ve faturanın da bu süre içinde kesilmesi gerekiyor.

l Anlaşma KDV hariç yapılmışsa
Müteahhitle anlaşma KDV hariç yapılmışsa, indirimli dönem içinde faturası düzenlenerek teslim edilen konutlar için yüzde 8 KDV hesaplanacak. Bu durumdaki kişiler müteahhide yüzde 10 oranında KDV'yi ödemekten kurtulacaklar.

l Anlaşma KDV dahil yapılmışsa
Müteahhitle anlaşma yüzde 18 KDV dahil olarak yapılmışsa ve konutun teslimi 15 Haziran 2009 tarihine kadar yapılacaksa, üzerinde anlaşılan satış tutarının yüzde 10 oranında düşmesi gerekiyor.

KONUT SATIŞINDA FATURANIN DÜZENLENME ZAMANI
Konut satışlarında fatura, konutun hak sahibinin fiilen kullanımına bırakılmasının ardından kesilir. Bu durum halk arasında 'anahtar teslimi' olarak bilinir. Ayrıca, hak sahibine fiilen bırakılmamış konutlar için 'yapı kullanma izin belgesinin' (iskanın) alınmasından sonra da fatura kesilmesi mümkün. Hemen belirtelim, fatura kesilmesi için yapı kullanma izin belgesi alınması şart değil. Konutun hak sahibine fiilen devredilmesi yeterli.

İNDİRİMLİ KDV İÇİN TESLİM TARİHİNİN ÖNEMİ
İndirimli KDV uygulamasının yürürlükten kalkacağı 15 Haziran 2009 tarihine kadar fiilen tamamlanmamış ve hak sahibinin kullanımına bırakılmamış, dolayısıyla faturası kesilmemiş olan konutlar için (yeni bir Karar'la süre uzatılmazsa) herhangi bir indirim söz konusu olmayacak, yüzde 18 KDV hesaplanacak.

FATURA DAHA ÖNCE DÜZENLENMİŞSE
Gayrimenkul satışlarında gayrimenkul teslim edilmeden fatura düzenlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Bununla beraber, krediyle gayrimenkul alımlarında ve bazı istisnai hallerde fatura teslimden önce düzenlenebilmektedir.
17 Mart tarihinden önce düzenlenmiş faturalar için indirimli KDV olanağının, teslimi yapılmamış konutlar için söz konusu olabileceği görüşündeyiz. Faturası düzenlenmiş olmakla birlikte, henüz teslim edilmemiş konutların 15 Haziran 2009 tarihine kadar teslim edilmesi halinde, teslim tarihi itibariyle iade hakkının doğması söz konusu.
17 Mart tarihinden önce faturası düzenlenmiş olup fiilen teslim edilmiş konutlar için indirim veya iade talep edilmesi mümkün değil.

YARGI YOLU
Konut satışlarında, konut teslim edilmeden ve faturası düzenlenmeden peşin, banka kredisi veya senetle borcu ödenmiş konutun teslimi ve fatura tarihi indirimli döneme rastlıyorsa, satıcı alıcıdan tahsil ettiği yüzde 18'lik KDV'nin 10 puanlık kısmını iade etmek zorunda. Dolayısıyla, bu durumdaki alıcıların yüzde 10'luk farkı talep etmeleri gerekiyor. Talebe olumlu cevap verilmemesi halinde noter kanalıyla ihtar çekilerek yargı yoluna başvurulması yerinde olacaktır.

'Ne zaman emekli olurum?' sorularına cevaplar
- Reyhan Özdemir- Staj başlangıcında verilen sigorta sicil numarası, bütün sigortalılık döneminde geçerli olmakla birlikte, emeklilik açısından sigorta başlangıcı, tüm sigorta kollarına tabi olarak ilk defa çalışılmaya başlandığı tarih olur. Buna göre, tüm sigorta kollarına tabi olduğunuz 18.07.2006 sigorta başlangıcıyla, en az 4500 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 58 yaşınızı doldurduğunuzda SSK'dan (devredilen) emekli olmaya hak kazanırsınız.

- Aynur Duranoğlu- 01.11.1979 sigorta başlangıcıyla, 08.09.1999 öncesi emeklilik şartlarına tabisiniz. Bağ-Kur'dan sonraki SSK prim ödeme gün sayınızı 1260 güne tamamlayıp, 50 yaşınızı dolduracağınız 11.05.2010 tarihinde SSK'dan (devredilen) emekli olmaya hak kazanıyorsunuz.

- Mesut Kaya- Bağ-Kur sigortalılığınızın 19.07.1983 tarihinde başladığını ve 25 yılınızı doldurduğunuz için Şubat 2009'dan itibaren prim yatırmadığınızı belirttiğinize göre, hiç boşluğunuz yok kabul ediyoruz. Buna göre, 47 yaşınızı dolduracağınız 19.07.2012 tarihinde Bağ-Kur'dan (devredilen) emekli olmaya hak kazanıyorsunuz.

AKLINIZDA BULUNSUN
Kiracının ortak giderlerden sorumluğu
KİRACININ anataşınmazın ortak giderlerinden sorumluluğu kiracılık sıfatı devam ettiği sürece söz konusudur. Kiracılık sıfatı sona eren bir kişiye karşı ortak giderler için dava açılamaz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Boş teneke çok tangırdar'  (Anonim)

(Akşam Gazetesi | 24.03.2009)

GÜNDEM