BASINDAN YAZILAR
Menkul kıymet gelirleri için beyanname verilecek mi? / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Menkul kıymet gelirleri için beyanname verilecek mi? / İsmail Kökbulut

2008 yılında gelir elde eden gerçek kişiler bu gelirlerini 1-25 Mart 2009 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorunda.

Özellikle elinde nakit fazlası bulunan ve bu nakit fazlasını finansal piyasalarda değerlendirerek gelir elde eden vatandaşlarımızın gelirlerini beyan edip etmeyecekleri ve ne şekilde vergilenecekleri konusunda oldukça karışık hale gelmiş vergisel düzenlemeler mevcut. Biz de menkul kıymetlerden elde edilen gelirler için vergilemenin nasıl yapılacağını, beyanname verilip verilmeyeceğini aşağıdaki tabloda özetlemeye çalıştık.

Gelir Türü      Vergilendirilmesi       Beyan Durumu          

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı     1.1.2008 - 14.11.2008 tarihleri arasında elde edilen gelirler %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi. 14.11.2008 tarihinden sonra elde edilen gelirler için vergi oranı %0. Yani bu gelirlerden vergi alınmıyor.            Beyanname verilmesine gerek yok. İsteyenler ihtiyari beyanname verebilir.       

Borsada İşlem Gören ve 1 Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Hisse Senetleri Satım Geliri        Vergileme yok.            Beyanname verilmiyor.

Hisse Senetleri Kar Payları   Kar payını dağıtan kurum %15 oranında stopaj yapıyor. Elde edilen kar payının yarısı 19.800 TL'nin altında ise beyan edilmiyor (Beyana tabi başka gelir bulunmaması koşuluyla). Yarısı 19.800 TL'yi aşıyorsa kar payının yarısı beyan ediliyor. Örneğin 40.000 TL kar payının yarısı yani 20.000 TL beyan sınırını aştığından 20.000 TL beyan ediliyor. Kar dağıtımı aşamasında yapılan stopaj, hesaplanan vergiden mahsup ediliyor.    

Tahvil-Bono Gelirleri (1.1.2006 sonrası ihraçlılar)  %10 oranında stopaj yapılıyor.   Beyanname verilmesine gerek yok. Alım-satım kazancı elde edenler ihtiyari beyanname verebilir.    

Eurobond Geliri (1.1.2006 sonrası ihraçlılar)           19.800 TL'yi aşarsa beyan edilip vergilenecek. Stopaj oranı %0.

Off-Shore Faiz Geliri  960 TL'yi aşarsa beyan edilip vergilenecek.      

Alacak Faizleri           960 TL'yi aşarsa beyan edilip vergilenecek.      

Mevduat Faizi            %15 oranında stopaj yapılıyor.   Beyanname verilmiyor.

Repo Geliri     %15 oranında stopaj yapılıyor.   Beyanname verilmiyor.

Katılım Bankası Kar Payları  %15 oranında stopaj yapılıyor.   Beyanname verilmiyor.

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Geliri            %10 oranında stopaj yapılıyor. Fakat, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında tevkifat yapılmıyor          Beyanname verilmiyor.

(Bugün Gazetesi | 23.03.2009)

GÜNDEM