BASINDAN YAZILAR
Beyannamede yapılacak gider ve bağış indirimleri / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Beyannamede yapılacak gider ve bağış indirimleri / Kazım Yılmaz

Gelirin yüzde 10'unu ve 7.885 lirayı aşmamak şartıyla, hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları vergiye tabi gelirden indirilebilir. Bireysel emeklilik dışındaki sigorta primleri için oran yüzde 5'tir. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinden alınan belgelerle belgelendirilen eğitim ve sağlık harcamaları gelirin yüzde 5'ini aşmamak koşulu ile beyannamede indirilebilir. Sakat olan veya sakat birini bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilenler, 1. derece sakatlık için 8.040, 2. derece sakatlık için 3.960, 3. derece sakalık için 1.920 TL indirim düşebilirler. Kamu kurumları ile kamu yararına çalışan dernekler ve vergiden muaf vakıflara yapılan bağış ve yardımlar gelirin yüzde 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için 10'unu) aşmamak koşulu ile indirilir. Kamu kurumlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu gibi yerlerin inşası için yapılan harcamalar ve bağışlar gelirden indirilebilir. Dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedeli de indirilebilir. Kamu kurumları veya kamu yararına dernekler, vakıflar ve bilimsel araştırma merkezleri ya da Kültür Bakanlığı'nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen yerlere yapılan bağışlar gelirden indirilebilir. Sponsorluk harcamaları da indirilebilir harcamalardır.

(Takvim Gazetesi | 09.03.2009)

GÜNDEM