BASINDAN YAZILAR
Gelir vergisinde beyan dönemi başladı / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Gelir vergisinde beyan dönemi başladı / İsmail Kökbulut

Gelir vergisi mükelleflerinin 2008 yılı içerisinde elde ettikleri gelirleri için yıllık beyannamelerini 1-25 Mart 2009 tarihleri arasında bağlı bulundukları vergi dairesine yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.

Beyannamelerin, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri tarafından hiçbir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde edenler ise istemeleri durumunda beyannamelerini elektronik ortamda verebilecek.

Yıl içerisinde tevkif (stopaj) suretiyle vergilendirilen menkul ve gayrimenkul sermaye iratları toplamı 19.800 TL'yi aşmıyorsa bu gelirler beyan edilmeyecek.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi hükümleri kapsamında tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlar, yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek.

Konut kira gelirleri

Konut kira geliri elde edenlerin 2008 yılı içinde tahsil ettikleri kira gelirinin 2.400 TL'si istisna. Dolayısıyla 2.400 TL'yi aşan tutarda kira geliri elde edenler kira gelirinden 2.400 TL'yi düşecekler. Kalan tutardan %25 oranında götürü gider hesaplanıp ayrıca indirilecek ve kalan tutar beyan edilecek. Gerçek usulde giderlerini indirmek isteyenler götürü gider uygulamasından faydalanamıyor.

İşyeri kira gelirleri

İşyeri kira geliri elde edenler, kiranın yıllık brüt tutarına bakacaklar. Bu tutar 19.800 TL'yi aşıyorsa beyan edecekler. Aşmıyorsa beyan yok. Beyan edilmesi durumunda, kiracının kiralayan adına sorumlu sıfatıyla ödediği stopaj, beyannameden hesaplanan vergiden mahsup edilecek.

Hisse senedi kâr payları

Hisse senedi kâr paylarının yarısı vergiden istisna. Kalan yarısı ise 19.800 TL'yi aşarsa beyan edilecek ve hesaplanan vergiden kâr dağıtımı aşamasında yapılan stopaj mahsup edilecek. Örneğin 40.000 TL'lik brüt kâr payının yarısı istisna. Kalan yarısı 20.000 TL beyan edilecek.

Beyan edilmeyecek gelirler

-           2006 yılından sonra ihraç edilmiş bono ve tahvillerden elde edilen gelirler

-           Hisse senedi alım-satım kazançları

-           Mevduat faizi

-           Repo gelirleri

-           Katılım bankalarından elde edilen kar payları

için beyanname verilmeyecek.

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan gelir vergisinin, ilki Mart 2009 ayı sonuna kadar, ikincisi de Temmuz 2009 ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenebilmesi mümkün bulunuyor.

(Bugün Gazetesi | 09.03.2009)

GÜNDEM