BASINDAN YAZILAR
Dikkat! Serbest meslek kazançları vergiye tabi... / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Dikkat! Serbest meslek kazançları vergiye tabi... / Kazım Yılmaz

Veraseten ya da hibe olarak edinilenler hariç, Türkiye'de kurulu şirketlerin hisse senetlerinin 2 yıldan kısa sürede satılmasından doğan kazançların 6 bin 800 lirayı aşması durumunda beyanname verilecek ve 6 bin 800 lirayı aşan kısmın vergisi ödenecek. Bu işlemlerin birinden doğan zarar diğerinden doğan kazanca mahsup edilerek, kazanç bütün işlemler için hesaplanır. Taşınmazlar (gayrimenkuller) ve taşınmaz olarak tescil edilen haklar ile gemilerin edinme tarihinden başlayarak 4 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların 6.800 lirayı aşması durumunda beyanname verilir. Bu uygulamada, kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri taşınmazlar, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.
Arızi olarak yapılan ticari işlerle serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazançlarla, bu işlere aracılık edilmesinden elde edilen kazançlar 16 bin lirayı aşıyorsa, bunlar için de beyanname verilecek.
Pek bilinmeyen beyana tabi bir gelir de, gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile hava paraları (peştemallıklar). Bu gelirler için de beyan sınırı 16 bin lira. Kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar da bu kapsamdadır.

(Takvim Gazetesi | 08.03.2009)

GÜNDEM