BASINDAN YAZILAR
Birden fazla yerden ücret alanın vergisi / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Birden fazla yerden ücret alanın vergisi / Kazım Yılmaz

Tek işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretler beyan edilmez. Kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ücretler tek işverenden elde edilmiş olsa dahi beyan edilir. Birden fazla işverenden ücret alanların en yüksek ücreti aldıkları işveren dışındaki işverenlerden aldıkları ücretlerin toplamı 19.800 lirayı aşmıyorsa bu ücretler için beyanname verilmez, beyanname verilse de ücretler beyannameye dahil edilmez. Aşanlar beyanname verecekler ve ilk işverenden alınan da dahil bütün ücretlerini beyan edecekler. Önemli olan işverenin kim olduğudur. Ücretin adı önemli değildir. Aynı şirketten değişik adlar altında, örneğin, normal ücret yanında huzur hakkı da alınması durumunda birden fazla işverenden ücret alınmış olmaz. Birden fazla işverenden ücret alınmış olması için işverenin değişmiş olması gerekir.

DİĞERLERİYLE AYNI
Şirketin birinde sürekli olarak çalışan kişi, başka bir şirketin yönetim ya da denetiminde olur ve buradan huzur hakkı alırsa, birden fazla işverenden ücret alıyor demektir. İş değiştirdikten sonra aynı işe geri dönülürse, işveren daha önce ödediği ücretleri de dikkate alarak artan oranlı vergilemeye göre vergi keser. Bu nedenle de bu işveren tek işveren olarak değerlendirilir. Birden fazla işverenden yüksek ücret alanların konuyu araştırarak durumlarını öğrenmeleri ve ona göre davranmalarında yarar var. Ücretlere uygulanan vergi tarifesi artık diğer gelirlere uygulananla aynı.

(Takvim Gazetesi | 07.03.2009)

GÜNDEM