BASINDAN YAZILAR
Seçiminizi doğru yapın / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Seçiminizi doğru yapın / Kazım Yılmaz

Kira geliri elde edenler için 2 gider yöntemi bulunuyor. Ya toplam kira gelirinin yüzde 25'i götürü olarak gider yazılır, ya da gerçek giderler indirilir. Götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl bu usulden dönemezler. Kira gelirine konut istisnası uygulanırsa, her 2 yöntemde de bu tutara isabet eden giderler vergiye tabi olan kira gelirinden indirilmez. Götürü gider usulünde bu tutar düşüldükten sonra kalan tutarın % 25'i gider yazılır.

BELGELENMESİ ŞART
Sahibi olduğu konutları kiraya verenler, oturdukları konutun kirasını gider olarak indirebilirler. Bu indirim diğer giderler düşüldükten sonra, kalan kira üzerinden yapılır. Kiranın indirilmeyen kısmı diğer gelirlerden indirilmez. Örneğin; Çankaya'daki evini 800, Etlik'tekini 500 liraya kiraya veren ve kendisi de İstanbul'da 1.500 liraya kiraladığı evde oturan kişi, 800 liralık kira gelirinden ödediği kirayı düşer. Ancak artan tutarı diğer evin kirasından düşemez. 500 liraya kiralanan evin kirasından istisna ve diğer giderleri düşerek vergi hesaplaması gerekir. Götürü gider usulünde, giderler için belge olmaz. Gerçek giderde indirilen giderlerin belgelenmesi gerekir.

TERCİH ÖNEMLİ
Giderler yüksek ise gerçek usulün seçilmesi yararlı olur. Eğer ödenen fazla bir gider yoksa götürü gider seçilmelidir. Bunun için ödenen giderlerle kira geliri oranlanır, giderler gelirin yüzde 25'inden az ise götürü gider seçilir. Örneğin; Ali Bey aylık 500 liraya kiraya verdiği eve 1.300 lira onarım gideri yapmıştır. Kiranın yıllık tutarı 6 bin lira, yüzde 25'i 1.500 liradır. Yaptığı gider kiranın yüzde 25'inden az olduğundan Ali Bey götürü usulü seçmelidir. Kredi ile taşınmaz alıp kiraya verenlerin gerçek usulü seçmesinde yarar vardır. Çünkü hem kredi faizi hem amortisman indirilir. Yeni alınan taşınmazın konut olarak kiraya verilmesi durumunda 5 yıl ayrıca yüzde 5'lik bir indirim var. Bu indirim tek ev için geçerli. Tercih çok önemli.

(Takvim Gazetesi | 03.03.2009)

GÜNDEM