BASINDAN YAZILAR
Ev sahipleri vergiyi atlamayın yoksa başınız fena yanar / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Ev sahipleri vergiyi atlamayın yoksa başınız fena yanar / Kazım Yılmaz

 

 

Kirada evi olanlar dikkat! Maliye denetimleri sıkılaştırdı; büyük cezalarla karşılaşmamak için vergi beyannamenizi vermeyi unutmayın

 

 

 

Maliye kiraların üzerine gidiyor. Bir taraftan yaptığı yoklamalar, bir taraftan kiraların banka kanalıyla ödenmesi zorunluluğu. 'Nasıl tespit edilecek?' diye düşünmeyin. Tespit edilirse yükü çok ağır olur. Vergi ile birlikte hem ceza, hem faiz ödeyeceğiniz gibi, kendiniz beyan ettiğiniz zaman yararlandığınız istisna geçerli olmaz, verginiz de daha yüksek olur.

2.400 LİRAYI AŞAN VERECEK
Binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen kiranın 2008 yılı için 2.400 lirası gelir vergisinden istisna. Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamaz. Bu istisna kişiye bağlı, kiralık ev sayısının önemi yok. İstisnadan yararlanan ve konut kira geliri toplamı 2.400 lirayı aşmayanlar beyanname vermeyecek, aşanlar verecek. Beyannamede, önce istisna uygulanır. Matrah ve vergi, kalan tutar üzerinden hesaplanır. İstisna tutarını aşan bir kira geliri söz konusuysa, giderlerden dolayı vergi çıkmasa dahi, beyanname verilmesi gerekir. Örnek 1: Ahmet Bey 2008'de aylık 400 liraya kiraya verdiği evinden 4.800 lira kira almış. Bu ev için yaptığı giderler ise 3.600 lira. Ahmet Bey beyanname verirse, önce istisna tutarını düşecek. Yani geliri 2.400 lira olacak. Giderleri de istisna gelire düşen pay kadar azaltacak. Hesap şöyle olacak: 4.800 lira için 3.600 lira gider yapılırsa bu giderin 2.400 liraya düşen kısmı 3.600/4.800x2.400=1.800 olur. Beyannamede indirilecek gider de 3.600-1.800=1.800 TL olur. Vergiye tabi gelir 2.400-1.800=600 TL olacak. Bu tutar üzerinden 90 YTL vergi ödenecek. Ahmet Bey beyanname vermeyi unutursa, istisna uygulanmayacak. 4.800 lira gelirden 3.600 lira gider düşülüp 1.200 lira üzerinden 180 TL vergi ödeyecek. Tabii ki, bunun faizi ve cezası da olacak! Örnek 2: Ayşe Hanım evini aylık 500 liraya kiraya vermiş ve 2008'de 11 ay kira almış. Ev için harcama yapmamış. Ayşe Hanım 11 ayda 5.500 TL kira geliri elde etmiştir. Bunun 2.400 lirası istisna, kalan 3.100 lirası vergiye tabidir. 3.100 lira üzerinden yüzde 25 götürü gider düşülür ve 2.325 TL üzerinden vergi hesaplanır. Bu tutar üzerinden hesaplanacak vergi 348.75 TL'dir

İŞYERİ KİRASINDA DURUM
Üzerinden vergi kesilmemiş işyeri kiraları tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Üzerinden vergi kesilmiş kiranın tutarı 19.800 lirayı aşmazsa beyan edilmez. Beyana tabi başka geliri olanlar, 19.800 liralık haddin hesabına beyan edilecek olan diğer gelirleri de dahil edecekler. Örneğin; hem konut hem de işyeri kirası elde edenler konut kirasının istisnayı aşan kısmını da hesaba dahil edecek.

TAHSİL EDİLEMEZSE...
Tahsil edilmeyen kira gelir sayılmaz. Ait olduğu yıl tahsil edilmeyen kiralar tahsil edildikleri yılın geliri sayılır. Kiranın icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması ve başka bir şahsa temliki veya kiracısına olan borcu ile takası da tahsil sayılır.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 02.03.2009)

GÜNDEM