BASINDAN YAZILAR
2009 yılında Bağımsız Çalışanlar İçin SGDP Tavanı - Çalışanların Cenaze Ödeneğinde Son Durum / Şevket Tezel - MuhasebeTR

2009 yılında Bağımsız Çalışanlar İçin SGDP Tavanı - Çalışanların Cenaze Ödeneğinde Son Durum / Şevket Tezel

Bilindiği gibi bağımsız çalışan emeklilerin emekli aylıklarından 2009 yılında yüzde 13 oranında, 2010 yılında yüzde 14 oranında, 2015 ve izleyen yıllarda yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kaynağından kesilerek ödenmesi gerekiyor. Ancak SGDP kesintilerinin üst sınırı 4/b sigortalılarının (Bağ-Kur) en yüksek aylığından kesilecek SGDP primini aşmaması geerkiyor. Bu nedenle 2009/Ocak ayı SGDP borçları 2009/Şubat dönemi aylıklarından kesilirken, prim oranı yüzde 13 olarak uygulanırken bu ay için emekli çalışanlardan kesilecek SGDP’nin üst sınırı 2009/Ocak ayında 4/b sigortalısına ödenen en yüksek yaşlılık aylığı olan 1949,47 TL’nin yüzde 13’ü olan 253,43 TL’den yüksek olamayacak.

 

Mükerrer ödemeleri iade alın

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya banka sandıklarından emekli olduktan sonra bağımsız olarak iş kurup çalışanlar için doğan SGDP borçlarının aylıklardan kesilmesi işlemi 2008/Ekim ve sonrası SGDP borçları için yapılacaktı. Ancak aynı dönemde eski alışkanlığı nedeniyle elden de SGDP ödeyen sigortalıların mükerrer ödeme yapmış olduklarına ilişkin dilekçe vermeleri durumunda ilgili il müdürlüklerince mükerrer tahsil edilen primlerin ilgililere iadesi sağlanacak.

 

Terk yoksa SGDP var

Emeklilerin 4(b) sigortalılıkları sona ermişse bu durumlarını belirtip ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne intikal ettirerek terk işlemi yaptırmaları gerekiyor. Zira terk işlemi yapılmadığı sürece aylıklarından SGDP kesintisi yapılmaya devam edilecek.

 

Çalışanların Cenaze Ödeneğinde Son Durum

SGK Yönetim Kurulunca tespit edilip Bakan tarafından onaylanan karara göre 01.01.2009 tarihinden itibaren ölen 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için 289 TL cenaze ödeneği verilecek.

 

4/c sigortalılarından (Emekli Sandığı iştirakçileri) ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından 657 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, SGK tarafından cenaze ödeneği ödenmeyecek. Nitekim bu nahoş konuda memurlar kendi kurumları aracılığıyla SSK’lılar ve Bağ-Kur’lulara nazaran daha iyi imkânlara sahip bulunuyorlar. 

 

Memurlarda durum farklı

01.10.2008’den önce memuriyete başlamış ve 01.10.2008’den itibaren artık 4/c sigortalısı olarak tanımlanan devlet memurlarının cenaze giderleri uygulaması ise farklı. Bu memurların memur olmayan eşleri ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, (Bugünkü rakamlara göre 508,35 TL); memurun kendisinin ölümü halinde eş ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı (Bugün için 1016,69 TL) tutarında ölüm yardımı ödeneği verilmesi gerekiyor.

 

Başvuru gerekmiyor

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi, haciz ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenmesi gerekiyor.

 

Ölüm yardımı ayrı cenaze gideri ayrı

Ayrıca devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca belediyece onaylanan fatura üzerinden ödenmesi gerekiyor. Hatta cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmişse bile, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak sonradan da kendilerine ödenebiliyor.

Yurt dışında görevli bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak veya tedavi amacıyla yöntemince yurt dışına gönderilmiş olan Devlet memurlarından ölenlerle, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler de kurumlarınca ödeniyor.

 

Yani memurların hem ölüm yardımı hem cenaze gideri hakkı varken, SSK ve Bağ-Kur’luların yalnızca cenaze ödeneği hakkı bulunuyor.

(Sözcü Gazetesi | 20.02.2009)

GÜNDEM