BASINDAN YAZILAR
Polis ve Askerlerin Emekliliğinde Önemli ve Yeni Hak: Okul Borçlanması / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Polis ve Askerlerin Emekliliğinde Önemli ve Yeni Hak: Okul Borçlanması / Şevket Tezel

14.07.1972 doğumluyum ve 20.09.1993 tarihinden beri Emniyet teşkilatına polis memuru olarak görev yapıyorum. Yeni Kanun sonucu emeklilik tarihimin değişip değişmediğini, 1988-1990 yılları arasında ve devre kaybı olmadan okumuş olduğum iki yıllık yüksekokulu borçlanarak emekliliğimin daha erkene alıp alamayacağımı öğrenmek istiyorum. Bu konudaki yazılı başvurularıma SGK’dan ve kendi Personel birimimden sonuç alamadım. Borçlanmayla erken emekli olup olamayacağım hususunun öğrenmeme çocuğum için ihtiyacım var. Bu konuda bilgi verir misiniz? Aylin KAYA

 

Sayın Okurum,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle;

- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4/c sigortalılığı (Emekli Sandığı iştirakçiliği) kapsamında çalışacak olanların,

- Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4/c sigortalılığı kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda (Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda) geçen başarılı eğitim sürelerinin,

- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı eğitim sürelerinin,

istekleri halinde borçlandırılmasına SGK’nın 2008/111 sayılı Genelgesi ile imkân tanınıyor.

 

Okul sürelerine ilişkin borçlanma tutarı, borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait kesenek ve karşılık tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenmesi gerekiyor.

 

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde ise borçlanma geçersiz sayılıyor.

 

Polislik kapsamında göreve devam edeceğiniz her 4 ay için emeklilik yaşınız 1 ay düşeceğinden emeklilik tarihiniz geriye yürüyecektir. Zira yeni dönemde de polis ve askerler görev sürelerinin dörtte biri kadar süreyi sekiz yılı aşmamak kaydıyla fiili hizmet süresi zammı olarak kazanmaya devam edecekler.

 

Vermiş olduğunuz bilgilere göre Şubat 2015 ayına kadar göreve devam ederseniz bu ayda emekli olabilirsiniz.

 

18 yaş engeli

Borçlanma yaparak bir yıl önce emekli olmanız da mümkün. Ancak, sizin polis ve askerlere özgü bu tür borçlanma için önemli bir engeliniz bulunuyor. O da 18 yaşını doldurmadan önce geçen sürelerin memurların emekliliğinde dikkate alınmamasından kaynaklanan yaş engelidir. Şayet yüksekokulunuzu 16-18 yaşları arasında değil de daha sonraki yaşlarda ve yine polislik görevine başlamadan önce yapmış olsaydınız borçlanıp daha önce emekli olabilirdiniz. Oysa siz 18 yaşı doldurmuş olduğunuz 14.07.1990’dan daha önce okulunuzu tamamlamışsınız.

 

Polislik ve askerlik görevine başlamadan önceki okul dönemlerini borçlanarak daha erken emekli olmak isteyen asker ve polis okurlarımıza okullarındaki hazırlık sınıfları ve 18 yaşından önce geçmiş öğrencilik dönemleri dışındaki süreleri borçlanabileceklerini belirtelim.

 

Sırası gelmişken diğer polis okurlarımın sorularına da değinmek istiyorum. Örneğin 15.09.1988 tarihinde polis memuru olan 05.08.1965 doğumlu okurum Mustafa KARZAOĞLU askerlik borçlanmasını yapmasa bile emekliliğini çoktan hak etmiş durumda.

 

14.01.1994’de polislik mesleğine başladıktan sonra 18 aylık askerlik görevini ifa eden 01.09.1974 doğumlu okurum Kerim ATLIHAN askerliğinin yalnızca 10 ayını borçlanır ve polislik görevini Aralık 2020 ayına kadar sürdürürse o tarihte emekli olabilir. Askerliğin tamamını borçlansa da emeklik tarihi değişmez. Askerlik borçlanması bedeli başvuru tarihinde bulunulan gösterge rakamlarına göre tespit edilir.

(Sözcü Gazetesi | 11.02.2009)

GÜNDEM