BASINDAN YAZILAR
Prim borcunu sildirenlerin hakları / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

Prim borcunu sildirenlerin hakları / Tahsin Sınav

Evvelki hafta yazdığım yazıda söz vermiştim. Sonradan aklı başına gelenler, sildirdikleri sigortalılık sürelerini diriltebilecekler mi? Diğer bir ifadeyle sildirerek prim borcundan şimdilik kurtulanlar, daha sonra hizmet ihyası yoluna gitmek isterlerse, bu imkâna sahip midirler? Okuyucumuzun sorusu, bu anlamda birçok okuyucumun sorununu kapsadığından, bugün, Bağ-kur sigortalılığı prim borcunu sildirenlerin hakları konusunu ele alacağım. Şimdi okuyucumun sorusunu okuyalım:

Öcal DİCLE: Tahsin Bey, 10.11.1966 doğumluyum. Bağ-kur giriş tarihim, 03.03.2000. Bağımsız çalışan esnafım. Ancak bugüne kadar hiç Bağ-kur primimi ödemedim. Son çıkan borç silme yasasıyla borcumu sildirip yeni baştan primi düzenli ödeyerek sağlık güvencesinden yararlanabilir miyim? Ayrıca sildirmiş olduğum süreyi ilerde primini ödeyerek kazanma hakkım var mı? Tüm bu şartlar sağlanabilirse emeklilik tarihim ne olur?

C: Bağ-kur ve Tarım Bağ-kur (yani 1479 ve 2926 sayılı) yasalarına tâbi sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, sigortalılığı devam eden, sona eren ve 03/08/2009 tarihine kadar 5458 ve 5510 sayılı kanunlara göre yapılandırması bozulanlardan 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan (60 aydan fazla) süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar ve/veya bunların hak sahipleri 5510 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesi kapsamındadır.

Bağ-kur sigortalısı olan okuyucumuzun 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunmaktadır. Öyleyse okuyucum, eğer 5 yıldan fazla olan durdurduğu sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesini nasıl yapacak?

30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan, sigortalılıklarının durdurulmasını talep edenler ile 03/08/2009 tarihine kadar talepte bulunmayan ve sigortalılıkları kurumca durdurulanların kendileri ya da hak sahiplerinin bu tarihten sonra talepte bulunmaları halinde müracaat tarihindeki 5510 sayılı Kanun'un 80'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemeleri halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Hizmet ihyası konusu: 4/b sigortalıları ya da hak sahiplerinin daha sonra müracaatları tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu hüküm uygulanacaktır. Mülga 1479 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre talepte bulunarak sigortalılıkları durdurulan sigortalılar ve bunların hak sahipleri de durdurulan sürelere ait borçlarını ödemek istemeleri halinde sözkonusu geçici 17'nci madde hükmünden yararlandırılacaklardır.

1479 sayılı Kanun'un mülga ek 19 uncu maddesi gereğince 08/05/2008 tarihine kadar sigortalılıklarının durdurulması için 2007/47 sayılı genelge ekindeki (Ek-1) numaralı başvuru dilekçesi, (Ek-2) ve (Ek-3) numaralı "1479 ve 2926 sayılı Kanun'a Göre Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olanların Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Tebligat Belgesi"nden biri ile ek 19'uncu maddenin uygulanması için talepte bulunup sigortalılıkları durdurulanlardan, tekrar talepte bulunarak durdurulan sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesini isteyenlerin borçlarının hesaplanmasına ilişkin program işletime açılmış olup, 08/05/2008 tarihine kadar müracaat eden sigortalı veya hak sahiplerinin sigortalının en son bulunduğu basamağın yazılı başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanan borçları ilgililere tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içinde tebliğ edilen borcun tamamının ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Sigortalılıkları durdurulan sigortalı veya bunların hak sahiplerinin daha sonraki tarihlerde kuruma müracaat ederek durdurulan sigortalılık sürelerinin karşılığı olan prim borcunu ödemek istemeleri halinde kurum, müracaat tarihindeki 5510 sayılı Kanun'un 80'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarını sigortalıya veya hak sahibine tebliğ edecektir. Tebligat yapılan sigortalı ya da hak sahibi, tebliğde belirtilen borç tutarının tamamını borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödediği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Mülga 1479 sayılı Kanun'un mülga ek 19'uncu maddesine göre talepte bulunarak sigortalılıkları durdurulan sigortalılar ve bunların hak sahiplerinden durdurulan sürelere ait borçlarını ödemek isteyenler hakkında da bu madde gereğince işlem yapılacaktır. Hesaplanacak borç tutarının tamamının ödenmesi gerekir. Prim borcunun tamamının ödenmemesi halinde durdurulan sigortalılık süresi ihya edilmez ve ödenen tutar müracaat sahibine iade edilir. Bu durumdaki müracaat sahipleri yeniden Kuruma müracaat edebilirler.

Sigortalılıkları geçici 17'nci madde gereğince durdurulanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi çalışmaları 30/04/2008 tarihinden sonra da devam edenlerin sigortalılıkları 01/05/ 2008 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Hiç prim ödemesi olmayan sigortalının emekliliği hesap edilemez. Önce sigortalılık şartları oluşmalıdır.

(Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi | 09.02.2009)

GÜNDEM