BASINDAN YAZILAR
Doğum Borçlanmasıyla Bin 260 Gün Engelini Aşma / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Doğum Borçlanmasıyla Bin 260 Gün Engelini Aşma / Şevket Tezel

Ablamın doğum tarihi 24.12.1968’dir. İlk SSK’lı işe giriş 01.01.1987 olup 12.09.1990 tarihine kadar çalışmıştır. Kızının doğum tarihi 02.09.1991’dir. Aralık 1995’den beri ödediği isteğe bağlı primlerle beraber Aralık 2008’e kadar 3 bin 497’dir. Yönlendirmeniz dileğimle aşağıdaki sorularımı cevaplamanızı rica ediyorum;

1. 3 bin 600 günü tamamlayıp yaşını beklerse ne zaman emekli olur?

2. Yaştan emekliliği beklemeden kızının doğumundan dolayı borçlanma yapma imkânı var mı? Varsa faydası nasıl olur? Şayet borçlanmayı yapıp isteğe bağlı ödemeye devam ederse ne zaman ve hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olur? Bahsettiğiniz 1 Ekim’den sonraki bin 260 gün olayına takılır mı? Doğum borçlanması geçmişteki tarih aralığını mı dolduracak? Tuncay MUTLU

 

Sayın Okurum,

Vermiş olduğunuz bilgilere göre ablanız 3 bin 600 günle yaştan 58 yaşını dolduracağı 24.12.2026 tarihinde emekli olabilir. Oysa 5 bin 150 günü tamamlarsa 43 yaşını dolduracağı 24.12.2011 tarihinde normal emekli olabilir.

 

SGK'nın doğum borçlanması uygulaması Kanunda çıkan anlamdan farklılık gösteriyor.

SGK’nın uygulamasına göre doğum sonrası süresini borçlanmak için kadın sigortalının;

- Doğum yaptığı dönemde 4/a sigortalısı (SSK) hizmet akdine dayalı çalışıyor olması,

- Doğum nedeniyle işten ayrılmış olması (Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmiş olması)

- Doğum borçlanması yapılacak sürede adına prim ödenmiş olmaması,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun yaşıyor olması,

gerekiyor.

 

Bundan ablanızın yararlanması SGK'nın uygulamasına göre mümkün değil. Çünkü ablanızın durumunuzdakilerin doğum borçlanması taleplerini SGK "Doğum olayının meydana geldiği tarihten 300 günden daha önce işten ayrıldığı gerekçesiyle" reddediyor.

 

O tarihlerde çocuğu yaşıyor olmak koşuluyla ablanızın doğum borçlanması yapması ancak yargı yoluyla mümkün olabilir. Ablanızın normal emekliliği için gereken üç şarttan sadece gün sayısı şartını sağlamasına yapacağı katkı bakımından doğum borçlanması yapması yararına olur.

 

Ablanız doğum borçlanması yapmaz veya yapamazsa kalan 5 bin 150 günü tamamlamasında bin 260 gün engeline takılabilir. Takılmamak için gerekli bin 653 günün en az 1 yıl 5 ay 3 gününü bir işyerinde çalışarak öderse kalan süreyi Ekim-Kasım 2008 ayları gibi isteğe bağlı olarak ödemesi 4/a sigortalısı (SSK) olarak emekliliğine engel olmaz.

 

Bin 260 gün engeli

1 Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı sigortalılık 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirileceğinden 1 Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı sigortalılığın bin 260 gün sürdürülmesi halinde emeklilik bakımından daha fazla gün sayısının gerektiği 4/b emekliliğine tabi olunacak ve emeklilik süreci uzamış olacaktır.

 

Yargı yoluna gider de mahkemenin vereceği karara göre doğum borçlanması yapabilirse iki yıllık doğum borçlanmasıyla 720 günü tamamlayıp kalan 933 günü isteğe bağlı olarak ödemiş olması onun 4/a sigortalısı (SSK) olarak emekliliğini engellemeyecektir.

 

Doğum borçlanmasıyla borçlanılacak süre borçlanma bedelinin ödenme dönemine değil, doğumdan sonraki sürenin doldurulmasını sağlayacağını belirtmekte de yarar görüyorum.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Ali KARABABA – 03.02.1964 doğumlu, 15.07.1980 sigortalılık girişli, 7 bin 800 SSK prim günü olan bir sigortalı olarak 03.02.2009’dan itibaren emekliliği hak etmiş bulunduğunuzdan aylık kaybına uğramamanız için Şubat ayı sonuna kadar vakit kaybetmeksizin emeklilik dilekçenizi vermelisiniz.

Nuran KARATOYUN – 15.03.1962 doğumlu ve 01.06.1996’dan beri Bağ-Kur’lu (4/b sigortalısı) olan bir sigortalı olarak 4/b sigortalılığınızı 01.06.2011 tarihine kadar sürdürürseniz 56 yaşınızı dolduracağınız 15.03.2018 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. Prim ödemeyi 01.06.2016 tarihine kadar sürdürürseniz o tarihte bu defa normal emekli olabilirsiniz.

(Sözcü Gazetesi | 06.02.2009)

GÜNDEM