BASINDAN YAZILAR
Sözleşmeli personel yıllık iznini erteleyebilir mi? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Sözleşmeli personel yıllık iznini erteleyebilir mi? / Erdal Aydın

4/B'li statüde sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum. 2008 yıllık iznimin bir kısmını 2009 yıllık izniyle birleştirerek hacca gitmek istiyorum. Ancak çalıştığım kurum izinlerimin yandığını söylüyor. Neden yanıyor? Diğer memurlar kulllanabiliyor. K.A./Ankara

4/B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin mevzuatının düzenlendiği 6.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" yıl içerisinde kullanılmayan izinlerin bir sonraki yılda kullandırılmasına yönelik bir hüküm bulunmuyor. 4/B'li personelin sözleşmelerinin mali yılla sınırlı olması nedeniyle kullanılmayan yıllık izinleri ertesi yıla aktarılmamaktadır.


Askerliği tamamladıktan sonra önceden çalıştığım yerde 2 ay önce tekrar işe başladım. Ancak işyerim kriz nedeniyle işten çıkarttı. İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde 590 gün primim var. En az 600 gün olması gerektiği söyleniyor. Bu durumda eksik olan 10 günü askerlik borçlanması yaparak ödesem işsizlik parası alabilir miyim? Muammer Aktaş/İstanbul

İşsizlik sigortası primi ödemesinin sigortalı olarak çalışılarak yapılacağı hükmü açıkça yer almaktadır. Bu nedenle işsizlik sigortası primlerinin geriye doğru borçlanılarak ödenmesi mümkün değildir.

(Takvim Gazetesi | 27.01.2009)

GÜNDEM