BASINDAN YAZILAR
Kimlerin prim borçları silinecek? / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

Kimlerin prim borçları silinecek? / Tahsin Sınav

Çok dikkatli ve bilinçli kullanılması gereken bir fırsat olarak değerlendirdiğim prim borçlarını silme, başka bir ifadeyle, sigortalılık hakkını yok edip çöpe atma uygulaması yeniden başlıyor, Bağ-kur sigortalıları ve hak sahipleri için. Görünüşte borçtan kurtuluş var, ama Ekim 2000 öncesindeki uygulamaya benzer şekilde sigortalılık hakları da yok ediliyor. Ancak dönüş kapısı bu defa açık bırakılmış. Prim borçlarını silme, bir başka yönüyle birçok pürüzlü alacak sorununu ortadan kaldıracağı için kurumla sigortalıyı barıştıracak bir uygulamadır, aynı zamanda. Şimdi gerekli bazı detayları yazalım.

SGK Başkanlığı, 5510 sayılı SSGSSK'nun 30.04.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişik geçici 17'nci maddesindeki düzenleme gereği, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ve tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarca uzun süredir beklenen konu hakkındaki tebliğini Resmî Gazete'de 14.01.2009 tarihinde yayınladı. Ve Tebliğ, bu tarihte yürürlüğe girdi. Sözkonusu tebliğin dayanağı olan geçici 17'nci madde gereğince, aşağıda belirtilen uygulamalar yapılacaktır:

1-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnaf vb sigortalılarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan çiftçi vb sigortalılardan (yani 4/b sigortalılarından), mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre, Bağ-kurlu tescilleri yapıldığı halde, 30.04.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin kurumca çıkarılan sözkonusu genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde (yani 01.02.2009-31.07.2009 tarihleri arasında) ödememeleri halinde,

a) Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

b) Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Biraz açarsak, Tebliğ'in yayımından önce veya yayımını takip eden aybaşından itibaren altı aylık süre içerisinde ödenen prim tutarlarına göre sigortalılık süresi belirleneceğinden, Tebliğ'in yayım tarihinden önce veya Tebliğ'de öngörülen altı aylık süre içerisinde de hiç prim ödemesi bulunmayanların sigortalılıkları sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle, kısmi ödeme yapanların sigortalılıkları ise ödedikleri primlerin karşıladığı ay sonu itibariyle durdurulacaktır.

Mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30.04.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan, yani 30.04.2003 tarihi ve öncesine kadar uzanan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılarla bunların hak sahipleri, uygulama kapsamına girmektedir. 30.04.2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalı veya bunların hak sahipleri hakkında, yukarıda belirtildiği üzere, Tebliğ'in yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde bunların kuruma müracaat ederek ibraz ettikleri belgelerden veya kurum tarafından yapılan incelemeler sonucu yeniden belirlenen sigortalılık süreleri ve borç tutarları esas alınarak işlem yapılacaktır. Sigortalılarla bunların hak sahipleri, beş yılı aşan süreye ilişkin prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinden internet üzerinden öğrenebilecekleri gibi, sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerinden de alabileceklerdir.

2) Silinen prim borcuna ilişkin süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek; bu sürelere ilişkin kurum alacakları takip edilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer verilmeyecektir. Başka bir anlatımla, prim borcu ödenmeyen süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez; bu sürelere ilişkin prim alacakları takip edilmez ve kurum alacakları arasında yer almaz. Tebliğ'in yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren prim ödenmesi için verilen altı aylık süreyi beklemeksizin kuruma yazılı başvurarak sigortalılıklarının durdurulmasını isteyen sigortalı ve bunların hak sahipleri hakkında da altı aylık sürenin dolması beklenmeksizin sigortalılığı durdurma işlemi yapılır. Sigortalılıkları geçici 17'nci madde gereğince durdurulanlardan, mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tâbi çalışmaları 30.04.2008 tarihinden sonra da kesintisiz devam edenlerin sigortalılıkları, 01.05.2008 tarihinden itibaren yeniden başlatılır.

3) İhya konusunu gelecek hafta ele alacağım.

Okuyucularıma tavsiyem: Bu imkânı mutlaka ve bilinçli olarak değerlendirsinler!

 

 

(Yeni Şafak Gazetesi | 26.01.2009)

GÜNDEM