BASINDAN YAZILAR
2009 Yılında İşverenlerin İhalelere Katılmalarına Engel Olmayacak Prim Borç Miktarında Üst Sınırlar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

2009 Yılında İşverenlerin İhalelere Katılmalarına Engel Olmayacak Prim Borç Miktarında Üst Sınırlar / Şevket Tezel

Kamu İhale Kanunu gereği; 2009 yılında ihaleye katılacak olan istekli işverenlerin sigorta primi ve işsizlik sigortası primiyle ilgili borçlarının belli bir düzeyi aşamaması ve aşmadığına dair belgenin SGK birimlerinden alınması gerekiyor. Buna göre bahse konu işverenlerin ihalelere girip giremeyecekleri bakımından borç cinsleri bakımından aşağıdaki ölçütler belirleyici nitelik taşıyor.

 

4/a borcu üst sınırı

4/a sigortalılığı (Eski SSK) kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında 12 bin 987 TL’yi ; 01.07.2009 – 30.07.2009 tarihleri arasında 13513,50 TL’yi aşmayan muaccel (Hemen ödenmesi gereken) sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları ihaleye girmeye engel teşkil etmeyecek.

 

4/b borcu üst sınırı

4/b sigortalılığı (Eski Bağ-Kur) kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, 01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında bin 998 TL’yi  01.07.2009 – 30.07.2009 tarihleri arasında 2 bin 79 TL’yi aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları da ihaleye girmeye engel oluşturmayacak.     

 

Kamu işverenleri

4/c sigortalılığı (Eski Emekli Sandığı iştirakçiliği) kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, 01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında 12 bin 987 TL’yi;  01.07.2009 – 30.07.2009 tarihleri arasında 13 bin 513,50 TL’yi aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunması, bu kamu işverenlerinin ihaleye girmelerine engel olmayacak.

 

Alt işveren borçları da önemli

İşverenlerin ihalelere girebilmeleri için kendisinden iş alan alt işverenleri varsa bu alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları 4/a sigortalılardan dolayı borçları da asıl işverenin ihalelere girmesini etkiliyor. Zira alt işverenlerinin, 01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında 25 bin 974 TL’yi  01.07.2009 – 30.07.2009 tarihleri arasında 27 bin 27 TL’yi aşan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunması asıl işvereninin ihalelere girmesini etkiliyor.

 

Yapılandırılmış borçlar

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundaki tecil hakkı kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olmak koşuluyla muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları da ihalelere katılmaya engel olma bakımından engel anlamı taşımıyor.

 

Borç cinsi önemli

Sigorta primi ve işsizlik primi borçlarıyla bunlara ilişkin gecikme zam ve cezaları ihalelere girme anlamında önemli iken Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları da ihalelere katılmaya engel olma bakımından kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmiyor.

 

İşte 2009 yılında başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki miktarları aşmayan ve sigorta ve işsizlik sigortası primleri dışında prim borcu bulunan işverenlere ihalelere girmek için yaptıkları başvuru sonucunda SGK birimlerince “Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığının tespit edildiği” yönünde onaylı yazı verilmesi gerekiyor.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Durmuş GENİŞYÜREK – Vermiş olduğunuz bilgilere göre 25.06.1984’den itibaren 1985-1986 yıllarındaki 8 aylık boşluk dışında boşluğunuz bulunmadığı anlaşıldığından, 05.01.1962 doğumlu, 25.06.1984 ilk sigortalılık tarihli, 1982 yılında askerlik görevine başlayan ve 600 günlük askerlik borçlanmasıyla birlikte 9 bin günü tamamlayan bir 4/b sigortalısı olarak emekliliği hak etmiş bulunuyorsunuz. Bu nedenle Bağ-Kur prim borcunuz varsa ödeyip hak kaybına uğramamak için en geç Ocak 2009 ayı sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapmalısınız.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 23.01.2009)

GÜNDEM