BASINDAN YAZILAR
Doğum borçlanmasını kimler yapabilecek? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Doğum borçlanmasını kimler yapabilecek? / Erdal Aydın

Sosyal Güvenlik reformunun getirdiği en önemli düzenlemelerden biri de kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkının verilmesidir.
Doğum borçlanması ile doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan kadın sigortalılara doğumdan sonra sigortasız geçirdikleri belli süreleri borçlanarak hizmet olarak değerlenme imkanı getirilmiş oldu.
Özellikle doğum nedeniyle çalışmayan ve emekli olmak için prim gününe ihtiyaç duyan kadın sigortalılar için bu borçlanma oldukça önem arzediyor.
Bu itibarla doğum borçlanması yapacak okurlar için kısaca bu konuda bilgi vermek istiyorum.

Kimlerin borçlanma hakkı var?
SGK tarafından yayınlanan tebliğ ve genelge çerçevesinde doğum borçlanması yapabilmesi için 4/a'lı (SSK) olarak çalışan kadın sigortalıların, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılması mümkün. İlk defa sigortalı olunan tarihten önce gerçekleşen doğum için borçlanma olanağı yok.
Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresinde adına prim ödenmemiş olması kaydıyla bu sürelerle birlikte toplam iki yıllık süre borçlandırılacak, prim ödenmiş ise bu süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacak.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 23.01.2009)

GÜNDEM