BASINDAN YAZILAR
Doğum borçlanmasında 300 gün şartı / Resul Kurt - MuhasebeTR

Doğum borçlanmasında 300 gün şartı / Resul Kurt

07/07/1979 tarihinde SSK’lı işe başladım. 03/05/1983’de işten ayrıldım. 09/06/1986’da ilk doğum, 13/01/1988’de ikinci doğum oldu. 01/09/2002’de isteğe bağlı sigorta başlattım ve devam ediyorum. Doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? 26/05/1960 doğumluyum. Borçlanırsam faydası olur mu? Kadriye Öztürk

4-1/a (SSK) kapsamındaki sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

- Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine

getirmesi,

- Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun

yaşaması,

Gerekmektedir. Dolayısıyla okurumuzun çalışmadan geçirdiği 300 günlük süreden sonra doğum yapması nedeniyle bu sigortalı, doğumdan sonra geçirdiği iki yıllık süreyi borçlanmanız mümkün olmayacaktır. 

* * * 

İsteğe bağlı sigortayı sona erdirme

1 Ocak 2002 yılından beri isteğe bağlı sigorta ödüyorum, buna ara verebilir miyim? Ya da sigortadan ayrılıp birikmiş paramı alabilir miyim? Engin Şahan

İsteğe bağlı sigortalılık

a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erecektir. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmayacak. Bu 12 aylık süreden sonra yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında isteğe bağlı sigortalılara veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilecek.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınacak ve bu süreler 5510 sayılı yasanın 4 /(b) bendi kapsamında (eski Bağ-Kur) sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Sosyal güvenlik reformu ile yapılan düzenleme sonrasında primlerin iadesi de yeniden düzenlenmiştir. SSK ve Bağ-Kur sigortalıları ile 5510 Sayılı Kanun’a göre ilk defa 4/(c) (memur) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya primleri iade edilmektedir.

Örneğin 63 yaşına gelmiş ama bu tarihe kadar 1240 gün prim ödenmiş olan bir sigortalı, talepte bulunması halinde primlerini toptan ödeme yoluyla iade alabilecektir. 4/(a) (eski SSK’lılar) ve 4/(c) (memurlar) sigortalıları kendi adına bildirilen, 4/(b) bendi kapsamında ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilecektir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 22.01.2009)

GÜNDEM