BASINDAN YAZILAR
Bağımsız Çalışanlar, 1 Nisan Barajına Dikkat! / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Bağımsız Çalışanlar, 1 Nisan Barajına Dikkat! / Şevket Tezel

Sosyal güvenlikte yeni dönemde dünün Bağ-Kur bugünün 4/b sigortalılarının bilmeleri gereken bir önemli nokta da 1 Ekim 2008 barajı.

 

Bilindiği gibi böylesi bir baraj 04.10.2000 tarihi için konulmuştu. Bağ-Kur’lu olması gerekirken 02.02.2004 tarihine kadar Bağ-Kur’a kaydedilmemiş kişiler vergi kayıtları meslek veya esnaf odası kayıtları olsa bile sonradan bildirmeleri onları ancak 04.10.2000 tarihinden sonraki vergi kaydı süreleri için Bağ-Kur’lu yapıyordu. Önceki süreleri isteseler de borçlanıp ödeyemiyorlardı.

 

 

Bu barajın bir benzeri olarak getirilen 01.10.2008 barajıyla 04.10.2000 – 01.10.2008 tarihleri arasında Bağ-Kur’lu olmalarını gerektirecek faaliyette bulunmuş olmalarına rağmen Bağ-Kur’a kaydolmayanlara 01.04.2009 tarihine kadar da bu haklarını kullanmamış olmaları durumunda artık bir daha o süreleri borçlanıp sigortalılık süresi olarak kazanmalarının önü kapatılıyor.

 

 

 

 

 

Kimlerin işine yarayacak?

Bağ-Kur’a 04.10.2000-01.10.2008 tarihleri arasında Bağ-Kur’lu olmaları gerekmesine rağmen 1 Ekim 2008 tarihine kadar Bağ-Kur’a kaydolmamış olanlar emeklilik hesaplarını iyi yapmalılar. Şayet güne ve sigortalılık süresine ihtiyaçları varsa 01.04.2009 tarihi mesai bitimine kadar “Vergi Borçlanması Talep Dilekçesi” ile başvurup söz konusu süreleri borçlanmalılar.

 

Şayet ihtiyaçları yoksa süresinde kaydolmamaları onları 04.10.2008-01.10.2008 tarihleri arasında geçmiş vergi kayıtlı sürelerinin sigortalılık süresine dönüşmesini engelleyecek.

 

 

Hak kapsamındaki çalışanlar

 

Uygulama her bağımsız çalışanı ilgilendirmiyor. Bağımsız çalışanlardan;

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışanları;

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarını ilgilendiriyor.

 

01.10.2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları başlatılanlardan 04.10.2000-01.10.2008 süresindeki vergi mükellefiyet sürelerini belgeleyerek 01.04.2009 tarihine kadar SGK’ya başvuranlar, hesaplanacak borçlanma tutarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ödemeleri halinde söz konusu sürelerini borçlanabilecekler. 01.04.2009 tarihine kadar SGK’ya başvurduğu halde ödeme süresi içerisinde vefat eden sigortalının hak sahipleri de söz konusu sürede borçlanma tutarının tamamını ödeyerek borçlanma hakkından yararlanabilecekler.

 

01.04.2009 tarihine kadar SGK’ ya başvurduğu halde ödeme süresi içerisinde vefat eden sigortalının hak sahipleri de söz konusu sürede borçlanma tutarının tamamını ödeyerek borçlanma hakkından yararlanabilecekler.

 

 

 

 

Beyan önemli

Talep tarihinde beyan edilen kazancın yüzde 32’si üzerinden borçlanma bedeli hesaplanacak. Hesaplanacak borcun altı içinde ödenmesi şart. Tutarın üst sınırı 30.09.2008 tarihinde geçerli olan prim tablosundaki 24 üncü basamağın sağlık primi dâhil tutarı olacak.

 

 

 

Ödendiği kadar borçlanma yok

Diğer borçlanma türlerinde kısmi ödeme halinde ödenen kısım kadar borçlanma kabul edilirken bu borçlanma türünde tebliğ edilen borç tutarının süresi içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutarlar iade edilecek.

 

 

 

Parçalı borçlanma da yok

Borçlanacağı dönemde başka sigortalılık primi ödenmişse borçlanma ile önceki sigortalılık iptal edileceğinden sigortalıların bu noktaya da dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin 2000-2009 arasında devam eden vergi kaydına rağmen Bağ-Kur’lu olmamış ve üstelik 2000-2005 arasında isteğe bağlı sigortalı olmuş bir sigortalı yalnızca 2005-2009 arasını borçlanma talebi SGK’ca kabul edilmeyecek.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

 

Cele KURT/ANKARA – Askerlik borçlanması dâhil 25 yıl 7 ay hizmeti olan 3/5 derece-kademeden 800 ek gösterge ile emekli memurun Ocak 2009 ayında alması gereken emekli aylığı 31.61 TL ek ödeme ile birlikte 821,88 TL’dir.

(Sözcü Gazetesi | 22.01.2009)

GÜNDEM