BASINDAN YAZILAR
İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Kısmi Ödeme Hakkı ve Mahsuplaşma Uygulaması / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Kısmi Ödeme Hakkı ve Mahsuplaşma Uygulaması / Şevket Tezel

Yeni dönemde ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan sigortalıların ay içinde eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödeyerek tamamlamaları mümkün. Ancak bu sigortalılardan isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ay içerisinde zorunlu sigortalı olacağı gün sayısını beyan etmeleri zorunlu bulunuyor. Ay içindeki zorunlu çalışma gün sayısının değişmesi halinde de bu sigortalıların yeniden beyanda bulunmaları gerekiyor.

Kısmi isteğe bağlılık kısmi çalışanlar için

Ay içinde 30 günden az çalışanlar dışında, zorunlu sigortalılıkları devam ederken isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunan sigortalıların kısmi isteğe bağlı prim ödemeleri mümkün bulunmuyor, kısmi süreli çalışanlar dışındaki sigortalıların isteğe bağlı sigortalılıkta her ay için otuz tam gün prim ödemeleri zorunlu bulunuyor.

Kısmi süreyle çalışan bu sigortalıların, aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunmaları halinde, zorunlu sigortalı çalışmalarına ait prim ödeme gün sayıları ayın başından başlanarak mal edilecek. Bunların isteğe bağlı sigortaya prim ödediği süreler otuz günü geçmemek üzere ekleneceğinden, isteğe bağlı sigortalılıkları da zorunlu sigortalılıklarına ait son günü takip eden günden başlatılacak.

Beyan edilen prim tutarından daha az miktarda prim ödenmiş olması halinde ilgili ay isteğe bağlı hizmet olarak değerlendirilmeyeceğinden isteğe bağlı sigortalıların bu noktaya da dikkat etmelerinde fayda bulunuyor.

İptal edilen süreler mahsupta değerlendirilecek

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihler arasında başlayıp biten zorunlu sigortalılık sürelerinin bulunduğu tespit edilen sigortalıların, zorunlu sigortalılık süreleri ile çakışan isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilecek. Sigortalının talebi halinde, iptal edilen isteğe bağlı sigortalılık süresine ait primleri iade veya doğacak borçlarına mahsup edilebilecek.

Beyan etmeyenler tabandan

Yine Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı sigortalı iken 01.10.2008 tarihinden itibaren devam eden isteğe bağlı sigortalılıklarında beyanda bulunmayanların aylık primleri tabandan hesaplanacak olmasına karşın tabanın üzerinde tahsil edilenlerin bu fazla ödedikleri miktarlar da ilerideki borçlarına mahsup edilecek.

Önce zorunlu borçlara mahsup

Benzer biçimde zorunlu 4/b (Bağ-Kur) sigortalılıkları yeni dönemde sona erenlerden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanların, zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecek.

Bağ-Kur isteğe bağlılarının geçişinde mahsup

30.09.2008 tarihi itibariyle Bağ-Kur isteğe bağlısı olarak toplam borcu üç aylık prim ve ceza tutarından az olan, Tarım Bağ-Kur isteğe bağlısı olanlar için toplam borcu iki dönem art arda (altı aylık) prim borcu ile gecikme zammı ve gecikme cezası tutarından az olan sigortalıların 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri tutarlar eski borçlarına mahsup edilecek.

Eksik ödemeler eski borçlara mahsup

Beyan edilen prim tutarından daha az miktarda prim ödenmiş olması halinde ilgili ay isteğe bağlı hizmet olarak değerlendirilmeyecek ise de eksik ödenen tutarların toplamı beyan edilen prim tutarı ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammını karşılaması halinde bu defa en eski aydan başlamak üzere varsa eski prim borçlarına mahsup edilecek.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Meral ÖZERDEN/BALIKESİR – SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi gereği 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalılardan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için; gerek sigortalıya gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar mülga kanun hükümlerine göre değerlendirileceğinden memur eşini kaybetmiş bir emekli memur olarak eşinizden dolayı dul aylığını da eskiden olduğu gibi her ikiniz de memur olduğunuzdan her iki aylığı birlikte alamayacak, tercih edeceğiniz birini alabileceksiniz.

(Sözcü Gazetesi | 21.01.2009)

GÜNDEM