BASINDAN YAZILAR
İhracatın lokomotifi su kaynatıyor / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

İhracatın lokomotifi su kaynatıyor / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

 

 

BAŞLIĞI okuyunca "Hangisi kaynatmıyor ki" dediğinizi duyar gibiyim.

 

 

Haklısınız...

2008’de Türkiye’nin toplam ihracatının, yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştiren ve ihracat şampiyonu olan otomotivden sonra gelen demir çelik, hazır giyim ve konfeksiyon baştaolmak üzere, tüm sektörlerde, ihracat ciddi olarak geriledi.

Otomotivde, Ocak 2009’un ilk yarısındaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göreyüzde 69,3 oranında geriledi. Aralık 2008’de, toplam araç üretimi yüzde 62,4 otomobil üretimi ise yüzde 63,4 oranında azaldı.

Otomobilde, toplam pazardaki durum, 2008’in ilk üç ayında yüzde 26 artış iken, son üç ayda eksi yüzde 53 oldu!..

Görüldüğü gibi, ihracatın lokomotifi su kaynatıyor.

İÇ PAZAR DA ÖNEMLİ

İhracattaki gerilemede, yaşanan küresel krizin büyük etkisi var.

Bu aşamada, dış pazarlara hakim olamadığımıza göre, daralan iç pazarın önünü açmakgerekiyor.

Maliye Bakanı, geçtiğimiz hafta, iç pazarın canlandırılmasının önemini vurgulayarak,otomotiv sektörüne yönelik bazı düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Bu düzenlemelerin, acilen yapılıp açıklanması gerekiyor. Aksi takdirde, son üç dört aydırolduğu gibi insanlar beklentiye giriyorlar ve "Nasıl olsa fiyatlar düşecek, biraz daha bekleyelim" diyorlar. Oysa, şu anda doların 1.2 olduğu döneme göre fiyatlandırılanotomobillerde, stoklar tükenince 1.6 civarındaki kura göre fiyatlandırma, vatandaş için de"Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olma" söz konusu...

NE YAPILABİLİR?

1.Otomobil alanların, tüketici kredilerinin hızlandırılması konusunda, bankaların desteğisağlanabilir.

2.Taşıt kredisi maliyetini teşkil eden yüzde 15 KKDF ve yüzde 5 BSMV oranları,düşürülebilir.

3.KKDF ve BSMV indiriminden sağlanan fonun bir bölümü ile "özel bir sigorta teminatı"geliştirilerek, bankaların şüpheli kredi alacağıyla ilgili risk azaltılabilir.

4.Daha önce uygulanan "Hurda araç uygulaması" belli bir dönem için getirilebilir.

5.2001 krizinde, belli bir dönem için uygulanan ve satışlarda yüzde 200 artış sağlayanvergi indirimi, "ÖTV indirimi" şeklinde, yine yapılabilir.

6.İşletmeye alınan otomobillerdeki "KDV indirimi kısıtlaması" kaldırılabilir.

İTHALAT İHRACAT

2008 yılında ülkemize, binek otomobil ve hafif ticari araç olarak, 297.861 araç ithaledildi ve 7 milyar dolar döviz ödendi. Buna karşılık, 910.000 araç ihraç edildi ve14,9 milyar dolar geldi.

İthal edilen hazır araçların yanı sıra, ihraç edilen araçlar için hammadde ve ara mamulolarak yaptığımız ithalatla birlikte, tüm ithalata 19 milyar dolar ödendi. Karşılığında,montaj ve yan sanayi ihracat geliri olarak 25 milyar dolar geldi. Sonuçta bu sektörde, 6 milyar dolar dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Türkiye’de üretim yapan markaların hepsi yabancı. Yarın ülkemizin avantajı kalmazsa, bumarkalar bir gün dahi durmazlar. Bizim ihracat diye övündüğümüz rakamlar da bir anda sıfıra iner.

Bu nedenle, ithalattan korkmak yerine;

-İç pazarı canlı ve istikrarlı tutmak,

-Ülkemizin üretim üssü avantajını yitirmemek ve daha da geliştirmek zorundayız...

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 20.01.2009)

GÜNDEM