BASINDAN YAZILAR
Zorunlu Sigortalılıktan İsteğe Bağlı Sigortalılığa Başvurusuz Geçiş Yolu Artık Kapalı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Zorunlu Sigortalılıktan İsteğe Bağlı Sigortalılığa Başvurusuz Geçiş Yolu Artık Kapalı / Şevket Tezel

Zorunlu Bağ-Kur sigortalılarının 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalılıkları sona ermesine rağmen isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmasalar bile prim ödemeyi sürdürmeleri halinde primlerinin karşıladığı süre ile sınırlı kalmak kaydıyla bu ödemeleri isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılık süresi olarak değerlendirilebiliyordu. Bu uygulama 30.09.2008 tarihi itibariyle sona ermiş bulunuyor.

Ancak, düzenlemelerin geç kalmış olması nedeniyle 05.01.2009 tarihine kadar yapılan değerlendirme talepleri de geçerli sayılarak isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilebilecek.

Zorunlu Bağ-Kur (yeni adıyla 4/b) sigortalılığı sona erdirilenler, 05.01.2009 tarihinden sonra zorunlu sigortalılık dönemlerini müteakiben isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorlarsa sadece prim ödemeye devam etmeleri yetmeyeceğinden bu sigortalıların isteğe bağlı sigortalı olmak için yazılı talepte bulunmaları zorunlu bulunuyor.

Bundan dolayı zorunlu 4/b sigortalıları eski alışkanlıkla zorunlu sigortalılıkları sona ermesine rağmen nasılsa isteğe bağlı olarak devam ettirilir düşüncesiyle salt prim ödeyerek sigortalılıklarının devam edeceğini düşünmesin, zorunlu sigortalılıkları sona ermiş ve sigortalılığa ihtiyaç duyuyorlarsa isteğe bağlı sigortalılık başvurusu yapsınlar.

İsteğe bağlıya başvuru metodu

             İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekirken, tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacak.

              Söz konusu belgelerin adi posta veya kargo ile gönderilmesi halinde SGK kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde ise postaya veriliş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecek. Bu nedenle iadeli taahhütlü veya APS gönderi tercih edilmeli.


Mahkûmlar için vasi başvurmalı

Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlülerden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talepleri mahkemece tayin edilecek vasileri tarafından yapılabilecek.

Önce zorunluya sayılacak

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Semsa SANLI - 27.02.1962 doğumlu, 07.07.1992 tarihinden bugüne Bağ-Kur sigortalılığını sürdüren bir kadın sigortalı olarak tabi olduğunuz 49 yaşı 27.02.2011 tarihinde doldurup 06.07.2012 tarihinde 20 yıllık süreyi tamamlayarak emekli olabilirsiniz.

Gül PEKER - Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların yaşlılık aylığı başvurularında, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğun varlığı kadın sigortalı tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecek. Malûl çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, 1 Ekim 2008 tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenecek. Yani böyle bir çocuğu bulunması ve ona bakıyor olması koşuluyla kadın sigortalının 1 Ekim 2008’den itibaren çalışarak ödeyeceği her 4 yıl 5 yılmış gibi sayılarak değerlendirilecek.

Doğan TUNÇ - 10.10.1964 doğumlu, 15.06.1979 ilk sigortalılık tarihli, 8 bin gün primi olan bir sigortalı olarak 45 yaşınızı dolduracağınız 10.10.2009 tarihinde emekli olabilirsiniz.

(Sözcü Gazetesi | 19.01.2009)

GÜNDEM