BASINDAN YAZILAR
Sevk zincirine 6 ay erteleme / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Sevk zincirine 6 ay erteleme / Sadettin Orhan

Sosyal Güvenlik Kurumu, 29 Eylül 2008 tarihinde yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile aile hekimliğine geçilen illerde 1 Ocak 2009 itibariyle sevk zinciri uygulamasını başlatacaktı.

Böylece söz konusu illerdeki vatandaşlar öncelikle aile hekimine ya da birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuracak, birinci basamaktaki hekim gerekli görürse ikinci basamağa sevk edecekti.

Ancak aradan geçen 3 aylık süre içerisinde sağlık kuruluşlarının ve vatandaşların henüz yeni sisteme tam olarak hazır olmadığı anlaşıldı. Bundan dolayı sistemin eksikliklerinin giderilmesi ve vatandaşa anlatılabilmesi için 6 aylık bir ertelemeye gidildi.

Ertelemeye ilişkin gerekli değişiklik SUT'ta yapıldı ve 17 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre; Σ Aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından SGK tarafından belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren sevk zinciri başlamış olacak.

Sevk zincirinde ilk müracaat aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılacak.

Aile hekimi veya birinci basamak kuruluş hastayı ilgili yerlere sevk edecek.

Sağlık Bakanı’na bir teşekkür!

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, sevk zincirinin ertelenmesinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Isparta'da tebdili kıyafetle yaptığı denetim de etkili olmuş. Sayın Bakan, sevk zinciri için vatandaşların beklediği sıraları ve sağlık kuruluşlarındaki yığılmaları yerinde görünce uygulamanın ertelenmesi talebini ilgili birimlere iletmiş. Umarız önümüzdeki altı ay içerisinde bu aksaklıklar giderilebilir.

Bu arada Sayın Bakan'a hassasiyet göstererek sahaya inmesi ve aksaklıkları bizzat teşhis etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ülkemizde genelde bu işler şöyle olurdu; vatandaş kuyruklarda aylarca çile çeker, nihayet ildeki bürokratlar bakanlığa bir yazı yazar, bu yazıdan herhangi bir sonuç çıkmaz, konu ilin milletvekillerine aksettirilir, milletvekilleri Meclis koridorlarında ya da makamında ilgili bakanı kovalar, sonuçta bakanın bir şekilde haberi olur ancak vatandaşın da anası ağlardı.

Sağlıkta dönüşümün bir parçası

Aile hekimliği ve buna bağlı olarak sevk sistemi aslında, son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen sağlıkta dönüşüm projesinin bir unsuru. Projede amaç, vatandaşı sevk zinciri ile bürokrasiye boğmaktan ziyade, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve tüm ülke nüfusunun sağlık haritasının kayıt altına alınması.

Ancak uygulamanın pilot olarak yürütüldüğü Isparta, Bayburt, Denizli ve Gümüşhane'de yaşanan aksaklıklar, sistemin henüz uygulayıcılar ve vatandaş tarafından benimsenmediğini gösteriyor.

Primleri peşin ödeyip hemen emekli olabilir miyim?

Soru: Sadettin Bey, yaptığınız yorumlar ve aydınlatmalar için okuyucu olarak çok teşekkür ederim. Duyduğum kadarıyla isteğe bağlı sigortalılar bundan sonra dilerlerse 1 yıllık primlerini peşin ödeyip indirimden yararlanabileceklermiş. Benim emekliliğime de bir yıl kaldı. Ben primimi peşin yatırarak 1 yılı beklemeden emekli olabilir miyim? Ziyattin Angı

Cevap: Değerli okurum, bir yıllık primi peşin ödeme imkanınız var. Erken ödeme durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında erken ödeme indirimi de söz konusu. Ancak erken ödeyerek 1 yılı beklemeden emekli olma imkanınız yok. Zira 1 yılı peşin de ödeseniz, ancak bu yılın sonunu bekleyerek emeklilik hakkı kazanırsınız.

Özürlü aylığı alabilir miyim?

Soru: Sadettin Bey, ben sağlık kurulu raporu ile %45 özürlü sayıldım. Bu raporu Ankara'ya Maliye Bakanlığı'na gönderdiler ve orada düşürüldü. Peki bu durumda ben erken emeklilikten yararlanamaz mıyım? Bundan sonra ne yapmam gerekir? Mesut Yardımcı

Cevap: Değerli okurum, daha önce SSK'dan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilmek için Maliye Bakanlığı'ndan vergi indirim belgesi almak gerekiyordu.

Ancak 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle özürlü olarak erken emekli olabilmek için vergi indirim belgesi alma şartı kaldırıldı. Şimdi siz, bulunduğunuz ildeki SGK İl Müdürlüğü'ne müracaat edeceksiniz, Kurumun sizi sevk edeceği hastaneden de raporunuzu alacaksınız. %40'ın üzerinde özür durumunuz varsa erken emeklilik hakkı kazanacaksınız.

(Bugün Gazetesi | 19.01.2009)

GÜNDEM