BASINDAN YAZILAR
Sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeler neler getiriyor(2) - MuhasebeTR

Sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeler neler getiriyor(2)

4B'linin kurum içi yer değişikliği a) Kurumlar arası yer değişikliği; Düzenlemeye göre, sözleşmeli personelin kurumlar arası nakli yapılamayacaktır. b) Kurum içi karşılıklı yer değiştirme;

Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartına bağlanmıştır.c) Eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği;

Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, talep tarihinde geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin naklen ataması mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan görevde bulunması kaydı bağlanmıştır. Bu şartların yerine getirilmesi halinde kurumun yer değişikliği hakkında talebi bulunmamaktadır. d) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği;

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi, personelin talep tarihinde geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilme zorunluluğu getirilmiştir.

4B'li sözleşmelilerin unvan değişikliği

Çalışan 4B'li sözleşmelinin, ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla unvan değiştirebileceği hüküm altına alınmaktadır. Bu maddeye göre 4B'linin unvan değiştirebilmesi için ilk defa bir sözleşmeli pozisyona nasıl atama yapılıyorsa aynı süreç unvan değişikliği için de aynen yerine getirilecektir. Buna kurum içi yükselme demenin anlamsızlığı da ortaya çıkmış olacaktır.

Memurlara İlişkin Düzenlemeler

Taslağın özüne bakıldığında Personel Reform çalışmasının kısım kısım hayata geçirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan taslağın neler getirdiği açıklanmaya çalışılacaktır.

Becayişteki Takdir Hakkı Kalkıyor

Becayişe ilişkin 657'deki “madde 73” değişmektedir. Becayişte, idareye tanından takdir hakkı kaldırılmaktadır. Becayiş için aynı kurum uygulaması devam emekte ancak tanım “aynı hizmet niteliklerine sahip aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirmeleri” olarak değiştirilmektedir. Burada kurumların takdir hakları kaldırılmakla birlikte şartlar biraz daha zorlaştırılmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; iki öğretmenin karşılıklı yer değişikliğinde bulunabilmesi için aynı branşta görev yapıyor olmaları da gerekmektedir. Yine iki mühendisin yer değişikliği talebinde bulunulabilmesi için de aynı alanda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

Refakatçilik İçin 1 Ay Süre

Memurun bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık raporu ile refakatçi tahsisi gerektiğinin belirtilmesi şartı ile yılda 1 aya kadar izin verilecektir.

Eşi Doğum Yapan Erkek Memura 5 Gün İzin

Eşi doğum yapan erkek memura 3 gün izin verilmektedir. Bu süre 5 güne çıkarılmaktadır.

Eşin Annesi veya Babasının Ölümü Halinde İzin

Hali hazırdaki uygulamada memurun eşinin annesi veya babası ölünce izin verilmemektedir. Yapılan yeni düzenlemeye göre memurun eşinin annesi, babası veya kardeşi ölünce 3 gün izin verilecektir. Ancak, düzenlemenin olumlu olmakla birlikte eksik olduğunu düşünüyoruz. Memurda olduğu gibi eşitlik olması açısından 5 gün izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

(Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi | 17.01.2009)

GÜNDEM