BASINDAN YAZILAR
Şirket ortağına ve işyeri kirasına vergi müjdesi / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Şirket ortağına ve işyeri kirasına vergi müjdesi / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

ANONİM ya da limited şirket ortağı olanlar ile işyeri kira geliri elde edenler, 2009 yılında vergi yönünden avantajlılar.

KÁR PAYINDA 239 BİN TL SINIRI

2009 yılında elde edilen ve 239 bin TL’ye kadar olan limited şirket kár payı ya da anonimşirket temettü gelirine (kár payına), vergi yok!.

2009 yılı vergi tarifesine göre, 239 bin TL’ye kadar olan kár payı için, ödenecek vergiçıkmıyor.

Bunun altında kár payı alanlar ise, beyanname verdiklerinde 1 TL vergi ödemeyecekleri gibi, üste "vergi iadesi" alacaklar.

Buna göre, 2009 yılında elde edilecek kár payı ya da temettü geliri; 

44 bin TL’den az ise, beyanname verilmeyecek. Kár dağıtımındaki yüzde 15 stopaj, nihai vergi olacak.

44 bin TL ile 239 bin TL arasında ise, beyanname verilmesi gerekiyor. Ancak ödenecekvergi çıkmayacak. Vergi iadesi talep edilebilecek.

239 bin TL’den fazla ise, beyanname verilmesi ve fark vergi ödenmesi gerekiyor. 

Merak edenler için açıklayalım.

239 bin TL kár payı dağıtan şirket, yüzde 15 stopaj yapıyor. Bu da 35.850 TL ediyor.

Kár payı geliri elde eden kişi, yasa uyarınca, bu gelirin yarısı olan 119.500 TL’yi beyanediyor. Hesaplanan gelir vergisi 35.850 TL. 

Bundan, kár dağıtımında yapılan stopajı mahsup ediyor. Sonuçta ödenecek, gelir vergisiçıkmıyor.

239 bin TL’nin üzerindeki kár payı veya temettü gelirinde ise ödenecek, gelir vergisi çıkıyor.

YURTDIŞINDAKİLERE HİÇ YOK 

Yurtdışında yerleşik olanların, Türkiye’de elde ettiği kár payı ya da temettü geliri 1 milyonTL hatta 100 milyon TL dahi olsa, bu gelirini Türkiye’de beyan etmeyecek.

Öteden beri böyle olan bu uygulama, 2009 yılı gelirleri için de geçerli. 

İŞYERİ KİRASINA 96.6 BİN TL SINIRI

2009 yılında, işyeri kira geliri elde edenler; 

Yıllık brüt kira gelirleri 22 bin TL’yi aşmadığı sürece, bu gelirlerini beyan etmeyecekler.

Yıllık brüt kira geliri 22 bin lirayı aşanlar, yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler ancak96 bin 600 TL’ye kadar yani aylık 8 bin TL civarındaki kira gelirleri için, gelir vergisiödemeyecekler. Hatta üste vergi iadesi alacaklar.

Buradaki vergi iadesi, işyeri kira ödemelerinden, yıl içinde yapılan yüzde 20 stopajın(vergi kesintisinin) mahsubundan kaynaklanıyor.

Konut kiralarında durum farklı. 2009 yılında elde edilen kiranın toplamı 2.600 TL’yi aştığında, beyan edilip vergi ödenecek.

YURTDIŞINDAKİLER

Yurtdışında yerleşik olanların, Türkiye’de elde ettikleri (stopaja tabi) işyeri kira geliri,tutarı ne olursa olsun, Türkiye’de beyan edilmeyecek. Örneğin, Almanya’da yerleşik olan bir Türk vatandaşı, Türkiye’deki gayrimenkulünden, yılda 120 bin TL hatta 1 milyonTL işyeri kira geliri elde etmişse, bu gelirini Türkiye’de beyan etmeyecek.

2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

8.700 TL’ye kadar % 15

22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası % 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.965 TL, fazlası % 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası % 35

oranında vergilendirilecek. 

Not : Hesaplanan vergiden, yıl içinde kesilen vergiler (stopaj) mahsup ediliyor.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 07.01.2009)

GÜNDEM