BASINDAN YAZILAR
Tarım SSK’lılar İçin Yeni Dönemde Bilinmesi Gerekenler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Tarım SSK’lılar İçin Yeni Dönemde Bilinmesi Gerekenler / Şevket Tezel

2925 sayılı Kanunun sigortalı sayılmaya ilişkin maddeleri yürürlükten kaldırıldığından, 01.10.2008 tarihinden itibaren yeni Tarım SSK sigortalı tescili yapılmayacağını, ancak 01.10.2008 tarihinde sigortalığı devam edenlerin hak ve yükümlülüklerinin 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanuna göre devam edeceğinden daha önceki yazılarımızda söz etmiştik.

 

Yeni dönemde yeni Tarım SSK sigortalısı olunamamasının yanında;

 

 

01.10.2008 öncesinde Tarım SSK sigortalısı olanlardan primlerini gecikme zam ve cezalarıyla birlikte ait olduğu yılı izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerle

 

 

Tarım SSK sigortalılıklarını sürdürmek istemediklerini SGK’ya yazılı olarak bildirdikleri için Tarım SSK sigortalılıkları sona erenlerin, yeniden tarım sigortalısı olmak için başvursalar bile Tarım SSK sigortalılığına yeniden kabul edilmelerinin mümkün olmayacağını da belirtmiştik.

 

 

Avantajları Neydi?

 

01.10.2008 öncesi Tarım SSK sigortalısı olanlar kesintiye uğramadığı sürece Tarım SSK sigortalılığına devam edebilecek olan amelelerin avantajı, bunlardan alınacak prim ve yapılacak yardımların hesabında esas tutulacak gün sayısının, primi ödenmiş her ay için onbeş, bir tam yıl için 180 gün olmaya devam edecek olması. Buna karşın primi ödenmiş ayın prim ödeme gün sayısı, ayın 16’sından itibaren tam ay gibi kabul edilecek.

 

Bu sigortalılar yeni dönemde artık eskisi gibi prime esas kazanç matrahlarının yüzde 30’u değil, yüzde 12,5'i GSS primi olmak üzere yüzde 32,5 oranında prim ödüyorlar.

 

 

SSGSS Amelelere Zam ve Ceza Yüklüyor

 

Eski dönemde önceki yılın primleri gecikme zamsız ve cezasız olarak Şubat ayı sonuna kadar ödenebilirken SSGSS izleyen ayın Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlere zam ve ceza uygulayacak.

 

 

 

Doğum Borçlanması Yapabilecekler

2925 sayılı Kanuna tabi kadın sigortalılar da doğumdan sonra adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla iki yıllık sürelerini borçlanabilecekler. Ancak, bunların sigortalılıkları doğum nedeniyle sona ermeyeceğinden, doğum tarihinden itibaren primi ödenmemiş süresi olsa dahi doğum yapılan yılın sonuna kadar olan süre için tarım sigortası primleri tahsil edilecek, bu süre iki yıllık süreden düşüldükten sonra kalan süresi borçlandırılacak.

 

Her zaman iş bulmaları güç olan bu tarım amelelerine özgü sigortalılıkla ilgili bilinmesi gereken diğer unsurlara da yarın devam edeceğiz.

 

 

Teşekkür

02.01.2009 tarihinde geçirdiğim guatr ameliyatını gerçekleştiren, özellikle ülkemiz endokrin cerrahisinde haklı bir üne sahip olarak genç yaşında seçkin bir isim olarak sivrilmiş Prof. Dr. Mete DÜREN’e (www.mete.duren.com) ve her bakımdan çok iyi eğitildikleri belli olan, sıcak ilgilerini hiç esirgemeyen, hemşiresinden hastabakıcısına, oda servisinden leziz ve sağlıklı yemekler getiren garsonuna varana kadar tüm personeliyle birlikte Taksim Alman Hastanesi’ne teşekkürü borç bildiğimi ifade etmeliyim.

(Sözcü Gazetesi | 06.01.2009)

GÜNDEM