BASINDAN YAZILAR
Şirketler ve tüketicilerin beklediği sicil affı Meclis'te - MuhasebeTR

Şirketler ve tüketicilerin beklediği sicil affı Meclis'te

Karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasını içeren yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yaklaşık bir milyon kişiye af getirecek olan tasarı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı. Tasarı, ödeme tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları; söz konusu borçların yasanın yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesi müteakiben Merkez Bankası'nda tutulan kayıtların silinmesini içeriyor. Kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak. Daha önce 2003 yılında çıkarılan sicil affını bankalar çeşitli sebeplerle uygulamaktan kaçınmıştı. Ankara, Zaman

(Zaman Gazetesi | 06.01.2009)

GÜNDEM