BASINDAN YAZILAR
Yerleşenler hangi görevleri yapacak? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Yerleşenler hangi görevleri yapacak? / Erdal Aydın

KPSS-2008/4 yerleştirme kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirilmeniz durumunda atanacağınız kurumda hangi görevleri yapacağınız sizi yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle tercih kılavuzunda yer alan bazı unvanlara ait görevleri yakından inceleyelim.

Memur hangi görevleri yapar?
Görev yaptığı birimin hizmet alanına giren konularda kendisine amirlerince verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek ve amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla görevli olacak.

Programcı
* Sistem tasarımı tamamlanan ve çözümlenmesi yapılan işlerin spesifikasyonlara ve geçerli standartlara uygun program mantığını tasarlamak ve denemek, sözkonusu programlama dilini kullanarak program yapmak.
* Program akış şemalarını ve ait programları hazırlamak. Programların işlemesini ve diğer programlarla bağlantısını sağlamak, amirlerince verilecek benzer nitelikli görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

İstidlalci
Hava şartlarını incelemek ve meteorolojik değişmeler için istidlaller (tahminler) hazırlamak... Yağmur, sis ve kar gibi atmosferik şartları doğuran sebepleri tespit etmek üzere çeşitli araçlarla elde edilen rasat bilgilerini yorumlamak, belirli bir bölge dahilindeki birçok meteoroloji istasyonunda aynı zamanda yapılan rasatlarla derlenen bilgileri değerlendirerek meteoroloji haritaları hazırlamak, hava kitlelerinin ve basınç bölgelerinin hareketini önceden tahmin etmek. Isı, rüzgar, yağış ve bulut durumları için istidlaller yapmak. İstidlal için gerekli alet ve cihazları kullanmak, bakımını sağlamak ve amirlerince verilecek benzeri görevleri yapmakla yetkili ve görevlidir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 02.01.2009)

GÜNDEM