BASINDAN YAZILAR
Tarım SSK Sigortalılarının Toptan Ödeme Sürelerinin İhyası Artık Mümkün - 2009 Sakatlık Vergi İndirimi Tutarları Belli Oldu / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Tarım SSK Sigortalılarının Toptan Ödeme Sürelerinin İhyası Artık Mümkün - 2009 Sakatlık Vergi İndirimi Tutarları Belli Oldu / Şevket Tezel

Tarım SSK kanununa tabi iken ölen eşimden dolayı ölüm aylığı almak amacıyla askerlik borçlanmasını yapmak suretiyle dul maaşı talebinde bulundum. Daha önce yapılan toptan ödemenin ihya edilmesi sonucu maaşım bağlandı. Üç ay maaşımı aldım. Sonra Mart 2008 ayında bir yazı ile maaşımın durdurulduğu bankaya haber verilirken tarafıma da 2925 sayılı tarım SSK kanununda ihya imkânının olmadığı ifade eden bir yazı verildi. Maaşımı tekrar bağlatamaz mıyım? Fatma ORAK

 

Sayın Okurum,

Tarım SSK sigortalılığı gün sayısı (Ayda 15 gün ödeme, düşük prim) bakımından önemli avantajlara sahip iken sosyal açıdan bazı yoksunluklar da taşımıyor değildi.

2925 sayılı Tarım SSK Kanunu gereği sigortalı kadın ise 58 (08.09.1999’dan önce 50), erkek ise 60 (08.09.1999’dan önce 55), yaşını doldurmuş olmakla beraber malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde veriliyordu. Daha önce ödenmiş olan primlerde hiçbir güncelleme yapılmadığı için de bu toptan ödemeler çoğu zaman bir yemek parası kadar bile etmiyordu. Asıl eksiklik ise toptan ödeme imkânı tanımasına karşın bu uygulamanın tersi olan ihya işlemi Tarım SSK sigortalılarından esirgeniyordu.

1 Ekim 2008’den itibaren daha önceki uygulamanın aksine olarak, artık yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri için ihya işlemi Tarım SSK sigortalıları için de açık bulunuyor.

Yani artık SGK’ya gidip muhtemelen iptal edilmiş olan ihya işleminizi tekrarlayarak ölüm aylığınızı tekrar bağlatabilirsiniz.

 

Ölüm toptan ödemesinin ihyası

Hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, bu hizmetler Tarım SSK sigortalıları için de ihya edilebilecek.

 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (hariç)) önce toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetlerin ihyasında;

- Söz konusu hizmetlerin 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla önceki kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarının, 1 Ekim 2008 tarihi ile ihya talebine ilişkin yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için, her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan değerinin,

- 1 Ekim 2008’den sonra aldıkları toptan ödeme tutarını, ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan değerinin,

tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde hizmetler ihya edilmiş sayılacak.

Bu nedenle ihya başvurusunu bugünün sonuna kadar yapmanızda yarar bulunuyor.

 

2009 Sakatlık Vergi İndirimi Tutarları Belli Oldu

2009 takvim yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları belli oldu. Buna göre birinci derece sakatlar (%80 ve üstü) için 670 TL, ikinci derece sakatlar (%60-79) için 330 TL, üçüncü derece sakatlar (%40-59) için 160 TL olarak uygulanacak. Örneğin bin TL aylık ücretle çalışan bir üçüncü derece sakat sigortalı Ocak 2009 ayında 160x%15= 24 TL vergi indirimi sağlamış olacak.

(Sözcü Gazetesi | 31.12.2008)

GÜNDEM