BASINDAN YAZILAR
Yurtdışı Borçlanmasında Yöntem ve Belgeleme Merkezleri (2) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yurtdışı Borçlanmasında Yöntem ve Belgeleme Merkezleri (2) / Şevket Tezel

Borçlanılacak süre sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçmişse;

            1) Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartlarından,

            2) Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden,

            3) Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden,

            4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,           

 

Borçlanılacak süre sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçmişse;

            1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,

            2) Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden,

            3) Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örneklerinden

            durumlarına uygun olan belgenin sigortalılarca SGK’ya ibraz edilmesi gerekiyor.

 

            Bu durumda ağabeyiniz 4 bin 65 gün karşılığında örneğin 2008 sonuna kadar ödemek kaydıyla 27 bin 694 YTL ödeyerek gerekli prim günü sayısı olan 5 bin 225 günü sağlayabilir. 48 yaşını dolduracağı 01.12.2011 tarihinde aylık bağlanması için yurda kesin dönüş yapması da şart bulunuyor.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Meral Ç./KOCAELİ – 4/a sigortalılığından (SSK’dan) hem dul hem de yetim aylığı almanıza mevcut mevzuat izin vermiyor. Birini tercih etmek durumundasınız.

İbrahim PASİN/MANİSA – 20.02.1961 doğumlu, 01.06.1979 sigortalılık başlangıçlı, 20 aylık askerlik borçlanmasını yapmış, bin 142 günlük SSK’lılık süresinden sonra 10.10.1989 tarihinden beri Bağ-Kur’lu (4/b sigortalısı) olan bir sigortalı olarak tabi olduğunuz 48 yaşı 20.02.2009 tarihinde doldurup 25 yıllık sigortalılık süresini de tamamlayacağınız 08.12.2009 tarihinde emekli olacaksınız

(Sözcü Gazetesi | 29.12.2008)

GÜNDEM